На головну

 вказівка |  Завдання 2. |  вказівка |  вказівка |  вказівка |  вказівка |  вказівка |  вказівка |  вказівка |  вказівка |

вказівка

  1.  Питання XVIII. Вказівка, як треба проповідувати проти п'яти заперечень мирян, які намагаються довести, що бог не дає дияволу і відьмам влади проводити подібні чари
  2.  Запис сум із зазначенням порядкових номерів операцій називається рознесенням по рахунках.
  3.  МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА
  4.  Відповідь: вказівка ??інтервалу між символами, підкреслення фрагмента документа
  5.  Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння освітньої програми
  6.  Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння ОП
  7.  Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння ОП

1. У довідник "Контрагенти" вводимо відомості про організацію-орендодавця.

Ріс.4.6.1

Мал. 4.6.2

2. У довідник "Орендовані ОС" введемо відомості про об'єкт основних засобів, що орендується у заводу "Колібрі".

Код: 1001,

Найменування: Виробничий корпус

Ціна: 1 300 000.00 руб.

Дата початку терміну оренди: 01.07.2009.

Дата закінчення терміну оренди: 30.06.2010.

3. У довідник "Договору (рахунки)" введемо відомості про договір оренди № ДА-031.

Інформація про орендодавця вводиться в довідник "Контрагенти".

Оскільки довідник "Договору (рахунки)" підпорядкований довіднику "Контрагенти", після введення відомостей про об'єкт доцільно відразу ж звернутися до довідника договорів і ввести відомості про договір оренди.

Звернення до довідника "Короткостроково орендовані ОС" може бути виконано через головне меню "Довідники - Короткостроково орендовані ОС".

Для створення нового довідника необхідно звернутися до режиму конфігурації. У середовищі конфігуратора виконаємо наступну послідовність дій:

- Розгорнемо дерево метаданих

- Розкриємо в ньому гілка "Довідники"

- Пометим клацанням миші найменування цієї гілки

- Перейдемо в режим створення нового об'єкта конфігурації натисканням клавіші Insert або через меню "Дії - Новий елемент". Далі прямуємо PrtScr

1 крок

2 крок

3 крок

4 крок

Натискаємо кнопку Готово. Конструктор, завершивши свою роботу, розкриє вікно опису властивостей створюваного довідника, в якому вже визначені деякі його параметри (див.рис.) Крім того, в даному вікні обов'язково знадобитися ввести відомості про реквізитний складі довідника, оскільки сам конструктор не виконує цієї роботи.

Наприклад, параметр Кількість рівнів встановимо рівним двом. Решта установки параметрів залишимо тими ж.

Довідник повинен містити такі реквізити:

- Код (інвентарний номер ОС)

- Найменування ОС

- Вартість ОС

- Дату початку строку оренди майна

- Дату закінчення терміну оренди майна

Після цього натисканням кнопки Форми списку можна звернутися до режиму перегляду і коригування форми, в якій даний довідник буде видаватися для введення в нього значень і вибору елементів. Перш за все програма видасть вікно (див.рис) із запитом, які реквізити слід помістити в форму.

Для прикріплення до рахунку ознак ведення аналітичного обліку необхідно в дереві об'єктів метаданих звернутися до плану рахунків, розкривши відповідну гілку. Серед об'єктів даної галузі слід вибрати план рахунків "Основний". У плані рахунків слід відшукати рядок з цікавлять рахунком і в графи "Субконто 1", "Субконто 2" і "Субконто 3" ввести найменування видів субконто, в розрізі яких повинен вестися аналітичний облік на рахунку. Якщо якесь значення вже встановлено, то, при необхідності його можна змінити. Для введення (коригування) види субконто досить двічі клацнути мишею по потрібній графі, в результаті чого розкриється список, що містить всі види субконто. З даного списку треба вибрати значення або натиснути кнопку Очистити, розташовану в нижній частині списку. Обраний вид субконто прикріплюється до рахунку, використання кнопки Очистити призводить до відмови від ведення аналітичного обліку по відповідним аналітичним розрізу.

Виконаємо послідовно описані дії і "прикріпимо" до рахунку 001 два види субконто "Орендовані ОС", "Контрагенти". Звернувшись в плані рахунків до налаштування рахунку 001, побачимо, що субконто "Контрагенти" вже прикріплено до рахунку, тому знадобитися відредагувати тільки графу "Субконто 1", в якій встановлено значення "Основні засоби", замінивши його новим субконто "КраткАрендОС" (див .Мал.)

В результаті виконаних дій настройка рахунку 001 в плані рахунків повинна прийняти такий вигляд:

На цьому закінчується перелік операцій, які виконуються в режимі конфігурації.

Оцінимо результат нашого сеанс настройки, звернувшись до режиму ведення бухгалтерського обліку.

1. У процесі конфігурації в систему був доданий новий довідник "Короткостроково орендовані ОС".

2. При конфігуруванні був визначений реквізитний склад довідника, а також діалогова форма введення елементів довідника. Тобто діалогова форма довідника повинна бути представлена ??у вигляді таблиці, яка містить графи "Код", "Найменування", "Вартість", "Дата початку", "Дата закінчення".

3. При конфігуруванні була змінена настройка аналітичного обліку на рахунку 001 "Орендовані ОС".

Вводимо дані про орендованому об'єкті в запропоновану форму списку.

Продовжимо рішення задачі, виконаємо операції постановки орендованих основних засобів на облік. Дана операція відображається в обліку за допомогою односторонньої записи в дебет позабалансового рахунку 001. На позабалансовий облік основний засіб приймається по його повної вартості посилання - 1 300 000.00 руб.

Для відображення операції буде потрібно ввести одну проводку. (Див.рис)

Операції за розрахунками з орендодавцями відносяться до звичайних операцій розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Виходячи з умов завдання повинні бути виконані наступні операції за розрахунками з орендодавцем.

1. Виписка платіжного доручення №6 від 02.07.2009 на перерахування суми в розмірі 25 000.00 руб. орендодавцю (завод "Колібрі"). У графі призначення платежу повинно бути вказано: за договором оренди № ДА031 за червень-вересень 2009 р

2. На підставі виписки з банку в комп'ютерному обліку відбивається факт перерахування орендної плати на банківський рахунок орендодавця. Для цієї мети використовується документ типової конфігурації "Банківська виписка". Для заповнення реквізитів цього документа слід скористатися такою функцією, як підбір за платіжними документами. Програма автоматично заповнить всі необхідні графи згідно з тими значеннями, які вказані в платіжному дорученні. Єдине, що слід вказати вручну - це вид руху грошових коштів. Якщо подібні виплати відбуваються регулярно, то цілком резонно створити нової рух грошових коштів, наприклад, "Оплата оренди" і встановити для нього вид руху грошових коштів "Інші виплати та перерахування".

Витрати з оплати орендних зобов'язань відносяться на рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 5 "Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами в рублях". Даний документ породжує одну проводку.

  вказівка |  вказівка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати