Головна

 Глава З ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ |  Педагогічна класифікація осіб з вадами слуху |  Спеціальна освіта слабочуючих |  Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушеним слухом |  Предмет і завдання тифлопедагогіки 1 сторінка |  Предмет і завдання тифлопедагогіки 2 сторінка |  Предмет і завдання тифлопедагогіки 3 сторінка |  Предмет і завдання тифлопедагогіки 4 сторінка |  Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають на церебральний параліч |  Поняття про складне порушення розвитку |

Причини появи нових пріоритетів в системі спеціальної освіти

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  Exercise 2. Згадайте значення нових слів і спробуйте перевести словосполучення, що вживаються з цими словами.
  3.  Gt; Генетичний контроль спорообразованія.
  4.  I. Значення математичної освіти
  5.  I. ПРИЧИНИ, зумовлює зміни в ЦІНОЮ ВИРОБНИЦТВА
  6.  I. Розвиток шкільної освіти в країнах Західної Європи, США і Росії.
  7.  III. Загальна характеристика нуклеїнових кислот

Результати вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень переконливо доводять, що раннє виявлення і рання комплексна корекція відхилень у розвитку з перших років або навіть місяців життя дитини дозволяють попередити появу подальших відхилень в його розвитку, скоригувати вже наявні, значно знизити ступінь соціальної недостатності дітей, досягти більш високого рівня їх загального розвитку, а згодом і освіти, а також більш успішної інтеграції в суспільство.
 Аналіз становлення і тридцятирічного досвіду функціонування західних систем ранньої діагностики і ранньої комплексної корекції відхилень у розвитку дітей показав значну результативність їх впровадження на державному рівні, можливість економії коштів за рахунок корекції та реабілітації на ранніх етапах життя дитини, оскільки при цьому значно скорочуються витрати на дорогу систему шкільного спеціальної освіти.
 Демографи та соціологи відзначають, що в умовах сучасного життя російського суспільства найбільше страждає сім'я. Послаблюються сформовані моральні і етичні норми, традиції сім'ї. Зростає напруженість стосунків у сім'ї внаслідок недостатньої її економічної захищеності. Все це знижує виховний потенціал сім'ї, а в разі народження проблемного дитини її роль в реабілітації та соціалізації стає незначною. Сімейне неблагополуччя стає найважливішою причиною збільшення кількості дитячих і підліткових емоційних відхилень і порушень. Це створює значні проблеми в розвитку дитини і ускладнює процес спеціальної корекційно-педагогічної допомоги.
 Іншою серйозною проблемою стає погіршення стану здоров'я дітей. частка народження здорових новонароджених протягом останніх 7 років знизилася з 48,3 до 36,5%. Сьогодні до 80% новонароджених є фізіологічно незрілими, близько 70% - мають діагностоване перинатальне ураження центральної нервової системи. Органам охорони здоров'я в результаті вжитих в останні роки невідкладних заходів вдалося стабілізувати показники дитячої та материнської перинатальної (родовий) смертності. Підвищився відсоток народження недоношених дітей з критично низькою масою тіла при народженні (від 700 до 1100 г.), що складають групу високого ризику по слуховий і зорової патології, дитячий церебральний параліч, інтелектуальної недостатності, слепоглухоте і складним порушень у розвитку.
 Науковий прогноз в області вивчення фізичного і психічного здоров'я дітей дає підстави припускати, що зусилля фахівців повинні бути зосереджені також і на допомогу найважчим дітям, які мають множинні порушення.

  Психолого-педагогічні основи розвитку і освіти осіб зі складним дефектом |  Завдання і передумови створення системи ранньої допомоги
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати