Головна

 Глава I. ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ |  Матриці і визначники |  З m невідомими |  Операції над матрицями |  Матричні рівняння і системи лінійних рівнянь |  За допомогою оберненої матриці |  Власні числа і власні вектори матриці |  Вектори. Лінійні операції над векторами |  Змішане твір трьох векторів |  Відстань від точки до прямої |

Векторний добуток векторів

  1.  A. Векторний добуток двох векторів
  2.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  3.  Б) Скалярний добуток векторів.
  4.  База і ранг системи векторів. Базис і розмірність векторного підпростору, породженого системою векторів
  5.  Базис і розмірність простору вільних векторів
  6.  Буферні розчини. Твір розчинності.
  7.  векторне поле

Векторним твором двох векторів  називається такий вектор  , Довжина якого чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах  , вектор  перпендикулярний векторам  і спрямований таким чином, що при погляді в кінець вектора  найкоротший поворот від  бачиться проти годинникової стрілки. У цьому випадку говорять, що вектори  утворюють праву трійку. В іншому випадку трійка векторів ліва.

Позначається векторне твір як  або .

модуль вектора .

  Властивості скалярного твори |  Властивості векторного твори
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати