На головну

Сталі і змінні величини | Означення 5. Найбільша нижня межа непорожньої обмеженої знизу множини дійсних чисел називається точною нижньою межею або нижньою гранню цієї множини і позначається inf . | ТЕОРЕМА 1. У будь-якої непорожньої обмеженої зверху (знизу) множини дійсних чисел існує верхня (нижня) грань. | Класифікація функцій | Означення 2. Функція , яка визначена на множині називається обмеженою зверху (знизу), якщо існує число таке, що для всіх Î виконується нерівність ( ). | Криві попиту і пропозиції. Точка рівноваги | Означення 1. Кожна функція визначена на множині натуральних чисел називається числовою послідовністю. |

Властивості абсолютної величини

  1. Векторний добуток двох векторів, його властивості
  2. Величини
  3. Визначення величини зносу направляючих.
  4. Випадкова величина. Закон розподілу дискретної випадкової величини.
  5. Властивості d-елементів IВ і IIВ підгруп: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg
  6. Властивості векторного добутку двох векторів .

1. Абсолютна величина алгебраїчної суми не більша суми абсолютних величин , тобто

2. Абсолютна величина добутку дорівнює добутку абсолютних величин множників :

3. Абсолютна величина частки дорівнює частці від ділення абсолютних величин діленого і дільника : , якщо .

4. Для будь-якого правильні співвідношення:

 Множини дійсних чисел | Верхня і нижня грані дійсних чисел
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати