Головна

 Завдання № 111-130; 131-150 |  Завдання № 151-160; 161-170; 171-180; 181-190. |  Тренувальні завдання. |  Завдання для контрольних завдань |  Завдання 131-150. |  завдання 161-170 |

I Диференціальні рівняння.

  1.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  2.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  3.  Питання 40. Наближене рішення звичайного диференціального рівняння. метод Пікара
  4.  Дано диференціальні рівняння 2-го порядку, що допускають зниження порядку. Знайти приватне рішення, яке задовольняє зазначеним початковим умовам.
  5.  Диференціальні і відносні методу ГНСС
  6.  диференціального каскаду

Зміст.

Стор.

1. Програма з вищої математики. Перший курс, II семестр. 4

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2. 5 - 32

3. Тренувальні завдання. 32 - 33

4. Правила і таблиця вибору варіанта. 33 - 36

5. Завдання для контрольних завдань. 37 - 42

Програма з вищої математики.

Перший курс.

II семестр.

I Диференціальні рівняння.

1. Поняття диференціального рівняння. Поняття загального та приватного рішення. Початкові умови. Інтегральні криві.

2. Диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння з розділеними змінними; із перемінними. Однорідні і лінійні диференціальні рівняння.

3. Теорема про існування та єдиності розв'язку диф-ференціального рівняння першого порядку.

4. Диференціальні рівняння другого порядку. Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами. Лінійно незалежні рішення. Структура загального рішення. Характеристичне рівняння.

5. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого поряд-ка з постійними коефіцієнтами. Приватні рішення рівнянь з правою частиною виду: ; . Форма бланках ___ |  Завдання № 91-110
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати