Головна

 Класифікація математичних моделей |  Питання 3. Рішення нелінійних рівнянь. Графічний метод. |  Знаходження коренів рівнянь з використанням вбудованої функції root пакета MathCAD. |  Питання 4. Рішення нелінійних рівнянь. Метод поділу відрізка навпіл |  Питання 5. Рішення нелінійних рівнянь. метод хорд |  математична формула |  Питання 6. Метод дотичних |  Питання 7. Метод Крамера. |  Питання 10. Метод Монте-Карло. |  приклади |

Визначення коефіцієнтів лінійної регресії за допомогою вирішального блоку

  1.  D. Провести вагосімпатічну блокаду.
  2.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  5.  I. Ознайомлення з можливостями програми Access 2000 по створенню запитів за допомогою мови SQL
  6.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  7.  III. Аналітичне побудова динамічної лінійної моделі.

a: = 1 b: = 1 - Завдання початкових значень змінних

Given- Ключове слово, яке вказує на початок блоку

- Сукупність розв'язуваних рівнянь

- Функція Find знаходить шукані значення

коефіцієнтів в рівняннях.

Після знаходження коефіцієнтів лінійного рівняння записується рівняння зв'язку і будується графік кореляційної залежності

- Рівняння зв'язку

Питання 13. Чисельне диференціювання. Основні поняття, геометрична інтерпретація. Друга похідна. метод Ейлера

Чисельне диференціювання - функція важко (неможливо) продифференцировать аналітично (Ex - функція задана таблицею).

обчислення 1ой похідною

Нехай f (x) диференційована в околі точки x. З визначення похідною слід

и  (1.1)

Тут h> 0 - крок.

Для оцінки похибок

 Геометрія інтерпретується f '(x) = tg ,

 = tg +;  = tg -

обчислення 2ой похідною

Вираз для похибки

Питання 14. Чисельне диференціювання. Завдання Коші. Чисельне диференціювання з використанням формули Тейлора

Рішенням звичайного ДУ першого порядку y '(t) = f (t, y (t)) (*) називається диференціальна функція y (t), яка, при підстановці в (*), звертає його в тотожність.

Щоб виділити з сімейства рішень ДУ (*) одне конкретне, задають початкові умова y (t0) = Y0 (* *). Завдання знаходження при t> t0 рішення y (t) ДУ (*), що задовольняє (* *), називають задачею Коші.

Найпростіші дискретний аналог ДУ (*)

Звідси випливає розрахункова формула чисельного диференціювання за методом Ейлера. Питання 12. Наближення функцій, метод найменших квадратів |  Використання формули Тейлора
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати