На головну

Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Рівноваги в розчинах солей, які гідролізують | Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Рівноваги в окисно - відновних реакціях | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ |

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1. I. Перед початком роботи
  2. III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
  5. Quot;Самопосилення" як мета соціальної роботи з особами зрілого віку
  6. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  7. VI. Задачі

320. На титрування 20,0 cм3 розчину NaOH витрачається 22,4 cм3 0,1н. НС1 (K=0,9325). Скільки грамів NaOH у 1000 cм3 розчину?

321. У мірній колбі на 1000cм3 розчинене невідома кількість H2SO4. На титрування 25,0 cм3 розчину витрачається 30,45 cм3 0,1025н. NaOH. Скільки грамів H2SO4 було введено в колбу?

322. Наважка каустику 2,1060г розчинена в мірній колбі на 500см3. Отриманим розчином титрують 25,0 см3 0,1н. розчину НС1 (К=0,9850), на що витрачається 24,50 см3 розчину аналізованого лугу. Обчислити масову частку Na2O у зразку.

323. Наважка калійного лугу 7,6240г розчинена в мірній колбі на 500см3. На титрування 25,0 см3 отриманого розчину витрачається 32,2 см3 НС1з титром ТНС1/NaOH =0,006442г/мл. Обчислити масову частку КОН у зразку.

324. У мірну колбу на 1000см3 уведено з бюретки 29,50 см3 H2SO4 густ. 1,553. На титрування 25,00см3 0,5378 н. NaOH витрачається 22,2 см3 отриманого розчину кислоти. Обчислити масову частку SO3 у зразку.

325. Наважка кальцинованої соди 0,1324г розчинена в довільному об'ємі води. На титрування в присутності метилового жовтогарячого витрачається 24,45см3 НС1 (К=0,9850 до 0,1н.). Обчислити масову частку Na2CO3 у зразку.

326. На нейтралізацію розчину, отриманого розчиненням 0,1822г купоросної олії, витрачається 30,30см3 розчину NaOH (ТNаОН/H2SO4=0,005020). Обчислити масову частку SO3 у зразку.

327. На титрування розчину, отриманого розчиненням 3,1580 г їдкого калі, витрачається 27,45см3 розчину НС1 (ТНС1/NaOH =0,07862). Обчислити масову частку КОН у зразку.

328. У мірній колбі на 1000см3 розведено до мітки 50,0см3 нітратної кислоти густ.1,40. На титрування 20,0см3 розчину КОН (ТКОН/ H2SO4 =0,04904) витрачається 26,88 см3 приготовленого розчину кислоти. Визначити вміст HNO3 у вихідному розчині.

329. У мірну колбу на 500см3 відміряли 25,00 см3 НС1 густ.1,19. і додали водою до мітки. На титрування 20,0см3 отриманого розчину витрачається 25,13 см3 розчину їдкого натру (Т=0,001976). Яка нормальність вихідного розчину кислоти і масова частка НС1.

330. Наважка кристалічної соди 7,2860г розчинена в мірній колбі на 250см3. На титрування 25,0 см3 отриманого розчину в присутності метилового жовтогарячого витрачається 22,75см3 H2SO4 (Т=0,0102). Обчислити масову частку Na2CO3.

331. ДО 25,0 см3 розчину КОН невідомої концентрації додано 50,00см3 розчину H2SO4 (К=0,95 до 0,1 н.). На титрування надлишку кислоти витрачено 28,90 см3 розчину NaOH (К=0,8570 до 0,1н.). Яка нормальність розчину КОН?

332. ДО 20,0 см3 розчину НС1 невідомої концентрації долито 25,00см3 розчину КОН (К=0,8 до 0,1 н.). Після цього розчин став сильно-лужним. Для зворотного титрування надлишку лугу довелося витратити 1,55 см3 розчину H2SO4 (К=1,20 до 0,1 н.). Визначити концентрацію НС1.

333. У мірну колбу на 200см3 уведено 3,6060г Ва (ОН)2 і 50см3 0,5н. розчину НС1. Уміст колби доведений до мітки. На титрування 20,0 см3 розчину КОН (Т=0,003) витрачається 41,20 см3 отриманого в колбі розчину. Обчислити масову частку Ва (ОН)2 у зразку.

334. При визначенні змісту основного продукту в хлориді амонію по Кьельдалю аміак, виділений з 0,5570г наважки, відігнаний у 100см3 0,1968 н. H2SO4. По закінченню відгону розчин переведений у мірну колбу на 500см3 і доведений до мітки. На титрування 25,0см3 цього розчину витрачається 24,5см3 розчину лугу (К=1,050 до 0,02н.). Обчислити масову частку NH4Cl у зразку.

335. Для визначення змісту оксиду цинку 2,00г цинкових білил розчинено в 100,0см3 H2SO4 (К=0,982 до 0,5 н.). На титрування надлишку кислоти витрачається 29,90см3 розчину лугу (К=1,280 до 0,1н.). Обчислити масову частку ZnО у зразку.

336. З 0,2229г амонійної солі відігнаний аміак у 100,0см3 розчину НС1 (К=0,9658 до 0,1н.). На титрування надлишку кислоти витрачено 51,19 см3 розчину NaOH (К=1,0720 до 0,1н.). Обчислити масову частку NН3 у солі.

337. Наважку кальциту 0,8679г розчинено в 25см3 0,7873н. НС1, надлишок якої потрібен був на титрування 2,70 см3 0,8818н. NaOH. Обчислити масову частку СаСО3 у зразку.

338. Для установлення титру розчину НС1 наважку безводної соди (х. ч.) 5,2060 г розчинено в мірній колбі на 500см3. На титрування 25см3 розчину витрачається 26,18см3 установлюваного розчину. Визначити: а) Нормальність НС1; б) ТНС1; в) ТНС1/NaOH.

339. Для установлення титру H2SO4 1,7650г навішення Na2C2O4 прожарена в платиновому тиглі до постійної маси, кількісно переведена в мірну колбу на 250см3, розчинена. Об'єм розчину доведений водою до мітки. На титрування 25,0см3 отриманого розчину витрачається 22,46 см3 кислоти. Визначити: а) нормальність сірчаної кислоти; б) ТH2SO4.

340. Для установлення титру розчину НС1 узято 20,0 см3 розчину NaOH (Т=0,03982). Розчин розведений водою в мірній колбі на 200 см3 до мітки. На титрування 20,0см3 отриманого розчину витрачається 18,95 см3 розчину НС1. Визначити: а) нормальність; б) ТНС1.

341. Для установлення титру розчину КОН 5,9840г Н2С2О4 .2О розчинили в мірній колбі на 1000 см3. На титрування 25,0 см3 отриманого розчину витрачається 26,32см3 розчину КОН. Визначити: а) нормальність розчину КОН; б) Т КОН /НС1.

342. Для установлення титру розчину NaOH 0,4826г бурштинової кислоти розчинили в мірній колбі на 200см3. На титрування 20,0 см3 отриманого розчину витрачається 21,05см3 розчину NaOH. Визначити: а) нормальність NaOH; б) Т NaOH/H2SO4.

343. На титрування розчину, що містить 0,2584г безводної соди, витрачається 21,35см3 розчину H2SO4. Визначити: а) ТH2SO4; б) Т H2SO/NaOH4.

344. Для установлення титру H2SO4 узято 20,0 см3 розчину NaOH (Т=0,001920) і відтитровано встановлюваним розчином, якого на це витрачено 22,40см3. Обчислити титр сірчаної кислоти.

345. Знайти нормальність розчину їдкого натру, якщо на титрування 16,78см3 його витрачено 17,21см3 розчину соляної кислоти з титром 0,003604.

346. Наважка щавлевої кислоти 1г розчинена в мірній колбі на 250см3. При титруванні 50см3 цього розчину витрачається 16,65см3 розчину NaOH з Т=0,007518. Скільки відсотків Н2С2О4 .2О містив зразок?

347. Скільки відсотків сірчаної кислоти містить зразок, якщо наважка його 1г розчинена в мірній колбі на 200см3? На нейтралізацію 25см3 цього розчину затрачається 20,5см3 0,1н. розчину NaOH.

348. Скільки відсотків сірчаної кислоти містить зразок, якщо наважка його в 5г доведена водою в мірній колбі до 200см3? На нейтралізацію 25см3 цього розчину витрачається 16,5см3 розчину NaOH з Т=0,007815.

349. Скільки відсотків НС1 містить технічна соляна кислота, якщо наважку її 10г доведене в мірній колбі до 500см3? На нейтралізацію 50см3 цього розчину витрачається 30,5см3 0,2н. розчину NaOH з К=0,9851.

350. Скільки відсотків азотної кислоти містить зразок технічної кислоти, якщо наважка його 10г доведена в мірній колбі до 250,0 см3? На нейтралізацію 25,0 см3 цього розчину затрачається 26,7см3 КОН з Т=0,01261.

351. Який об'єм 0,1965н. розчину НС1 буде потрібно на нейтралізацію 0,6215г бури, що містить 2,5% індиферентних домішок?

352. На нейтралізацію 0,5м суміші, що складає тільки з Na2CO3 і K2CO3 при титруванні з метиловим жовто-гарячим витрачено 40,3см3 0,2н. розчину НС1. Розрахувати, скільки % Na2CO3 містить ця суміш.

353. На нейтралізацію 0,4515г суміші, що складає тільки з Na2CO3 і СаCO3, при титруванні з метиловим жовто-гарячим затрачається 45,5см3 0,2н. розчину НС1 з К=0,9560. Розрахувати % СаCO3 у суміші.

354. Скільки відсотків індиферентних домішок містить їдкий натр, якщо на нейтралізацію розчину, що містить 0,1659г його, витрачається 20,5см3 0,2н. розчину НС1?

355. Скільки % індиферентних домішок містить зразок соди, якщо на нейтралізацію розчину, що містить 0,250г її, витрачається при титруванні з метиловим жовто-гарячим 23,9см3 0,1925 н розчину соляної кислоти?

356. Скільки см3 0,2н. розчину НС1 буде потрібно на нейтралізацію 0,2518г зразка, що складає з 98,5% Na2CO3 і індиферентних домішок?

357. На нейтралізацію 0,3847г суміші, що складає тільки з Na2CO3 і K2CO3, витрачається 16,3см3 0,1920н. розчину НС1 при титруванні з фенолфталеїном. Скільки % K2CO3 містить суміш?

358. Яка нормальна концентрація розчину H2SO4, якщо на титрування 0,2156г хімічно чистої Na2CO3 витрачається 22,35 см3 цього розчину?

359. Розрахувати молярну концентрацію НС1, якщо на титрування 0,4668г Na2B4 O7 10H2O (бури) витрачено 18,38см3 цього розчину?

360. У мірній колбі місткістю 500,0 см3 приготували розчин з наважки 2,50 г Na2CO3. Обчислити: а) нормальну концентрацію розчину; б) його молярну концентрацію; в) титр; г) титр за НС1.

361. Який об'єм 10% розчину Na2CO3 з густиною 1,105г/см3 потрібно відібрати для приготування 1дм3 розчину з Т Na2CO3 = 0,0059 г/см3?

362. Який об'єм 10% розчину Na2CO3 з густиною 1,105г/см3 потрібно відібрати для приготування 1дм3 розчину з Т Na2CO3 /НС1 = 0,0030 г/см3?

363. Який об'єм соляної кислоти з густиною 1,19г/см3 (w=38,82%) варто взяти для приготування 1500см3 0,2М розчину?

364. Скільки см3 сірчаною кислоти з густиною 1,84г/см3 потрібно для приготування 2,5дм3 0,1н. розчину?

365. Який об'єм води треба додати до 1,2дм3 0,24М НС1, щоб приготувати 0,20М розчин?

 Розрахунки в методі нейтралізації | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати