На головну

Частина 1 | Способи виразу концентрації розчинів | Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Рівноваги в буферних розчинах | Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Рівноваги в розчинах солей, які гідролізують | Приклади розв'язання задач | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ |

Протолітичні рівноваги в розчинах кислот та основ

  1. A-аминокислоты. Пептиды
  2. B. pаствоp соляной кислоты 1H
  3. B.1.1 Основные положения
  4. ER-модель базы данных. Основные нотации изображения ER-модели.
  5. I Основные категории педагогики
  6. I. Классификация общества по основному фактору производства.
  7. I. Основной перечень документов

У практиці аналітичної хімії найчастіше мають справи з водними розчинами кислот, основ чи солей, які є електролітами. У водних розчинах на поведінку кислот і основ впливає іонізація (автопротоліз) води:

Н2О ↔ Н+ + ОН- або Н2О + Н2О↔ Н3О+ + ОН-

Кw = [Н+][ ОН-]= 1 10-14 - іонний добуток води за 25 0С.

У чистій воді [Н+] = [ ОН-]= 1 10-7 моль/дм3 ; -lg[H+] = - lg[OH-] = -lg 10-7=7;

Концентрація іонів гідрогену у розчині характеризує його кислотність. Кислотність середовища позначають водневим показником рН.

рН = -lg[H+]; рОН = - lg[OH-].

Для води і розбавлених водних розчинів виконується рівність:

рН + рОН = 14.

У розведених водних розчинах сильних одноосновних кислот і речовин, водні розчини яких мають властивості сильних кислот, рівноважна молярна концентрація Н+ - іонів дорівнює молярній концентрації кислоти: [H+] = c(НА).

рН = -lg[H+]=-lg c(НА).

У розведених водних розчинах сильних основ рівноважна молярна концентрація ОН- - іонів дорівнює молярній концентрації сильної основи:

[ОН-] = c(KtOH). рОН = - lg[OH-] =-lg c(KtOH).

рН = 14 - рОН = 14 + lg c(KtOH) .

Реакції у водних розчинах слабких кислот і основ - це реакції між іонами. Будучи оборотним, процес дисоціації слабких кислот і основ характеризується константою рівноваги (константою дисоціації або іонізації). Наприклад, константа електролітичної дисоціації ацетатної кислоти:

CH3COOH = H+ + CH3COO-

,

де [H+] i [CH3COO-] - рівноважні молярні концентрації катіонів і аніонів, а [CH3COOН] - рівноважна молярна концентрація недисоційованих молекул електроліту.

За рівнянням дисоціації : [H+] = [CH3COO-].

Отже:

[H+] =

Розрахунок рН у розчинах слабких кислот проводять за рівнянням:

рН = 1/2рКа - 1/2lg cк,

де рКа = -lgКа - силовий показник слабкого електроліта.

Розрахунок рН у розчинах слабких основ проводять за рівнянням:

рН = 14 - 1/2 рК +1/2 lg cосн

 ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Приклади розв'язання задач
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати