На головну

 Числові множини, операції над множинами. |  Числова, способи завдання, властивості. |  Послідовності і їх межі. |  Похідна функції. | |  точки розриву |  Диференціал функції. |  Диференціальні рівняння вищих порядків, що допускають зниження порядку. |  Рівняння, що допускають зниження порядку |  Лінійні диференціальні рівняння другого порядку. Фундаментальна система рішень. |

еластичність функції

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Знайти межі функції.
  3.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  4.  II. Обчислення похідних ФУНКЦІЇ одного аргументу
  5.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  6.  II. Межа і неперервність функції
  7.  II. Функції герундія в реченні

Еластичність функції у = f (x) показує відносну зміну значення функції у в розрахунку на одиницю відносної зміни аргументу х. Якщо еластичність змінної у по змінній х позначити ?х(Y), то, використовуючи визначення еластичності, отримуємо:

З огляду на, що при  (Тобто, при малих збільшеннях аргументу відношення збільшень ?у і ?х наближається до похідної у по х),

маємо:

Якщо f (х) вважати загальною (сукупної) величиною (як, наприклад, загальна або сукупна виручка), то M (f) = ?y / ?x - відповідна їй гранична величина (наприклад, гранична виручка, або додаткова виручка ?у від додаткової одиниці ?х), а ? (/) - середня величина (середня виручка, або виручка в середньому на одиницю х, що дорівнює у / х, в нашому прикладі це - ціна). Отже, еластичність функції дорівнює відношенню граничної і середньої величин.

Якщо згадати, що відповідно до закону попиту зміни величини попиту і ціни даного товару різноспрямовані, стане зрозуміло, що коефіцієнт цінової еластичності попиту повинен бути негативним. Для простоти аналізу знак «мінус» іноді опускають. Фактично при цьому мають справу з абсолютним значенням, або просто, модулем коефіцієнта еластичності | е |. Екстремуми функції. |  Первісна та невизначений інтеграл. Властивості.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати