На головну

 Скалярний добуток. Координатна форма скалярного твори. |  Векторний витвір. Координатна форма векторного твори. |  властивості |  Загальне рівняння площини |  Рівняння прямої у відрізках |  Рівняння прямої, що проходить через дві точки |  Рівняння прямої по точці і направляючої вектору |  Відстань від точки до прямої і від точки до площини |  Зведемо це рівняння в квадрат |  Кут між прямими на площині. Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих на площині. |

Тригонометрична і показова форми комплексного числа.

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Choose the correct answerНачалоформи
  3.  I. Залежно від форми власності
  4.  I. Відмінності форми
  5.  II. По суб'єктивний бік в залежності від форми вини виділяють: необережних і навмисних злочинців.
  6.  II. Правило віднімаючи-я суми з числа.
  7.  Ing-форми

комплексне число  зображується на площині точкою або, еквівалентно, вектором з координатами  (Рис.1), і при такому способі завдання  операції складання буде відповідати векторне складання. площина називається комплексної площиною, вісь -дійсною віссю и - уявною віссю.

Рис.1.

В полярній системі координат на комплексній площині число  буде визначатися парою дійсних чисел  (Рис.1). З рівнянь, що зв'язують декартові і полярну системи координат, слід:

 

и  має сенс модуля, а  називається аргументом числа ,  . З використанням (8) число  запишеться як

 

і називається тригонометричної формою записи комлексного числа  . Відзначимо, що аргумент визначений з точністю до цілого кратного  , Що записується як

 

Вираз в дужках формули (9) може бути перетворено за допомогою співвідношення:

 

яке називається формулою Ейлера і дозволяє отримати ще один спосіб запису комплексних чисел

 

Вираз (12) називається показовою формою запису комплексного числа і є однією з найбільш часто зустрічаються в комплексному аналізі. Використання символу експоненти в (11) вказує на те, що ця величина повинна володіти і тими ж властивостями. Доказ останнього твердження буде зручніше розглянути на прикладі. Дії над комплексними числами |  КУТ МІЖ ПРЯМИМИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати