Головна

Програма педагогічної практики | Обов'язкові види робіт студента-практиканта | VI. Ставлення до праці. Професійна орієнтація |

Навчально-виховна робота

  1. В дипломних проектах та роботах.
  2. ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  3. ГЛАВА 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ВУЛИЦІ
  4. Групова робота над проектом
  5. Две проблемы с роботами
  6. Домашня робота учнів. Шляхи попередження перевантаженя учнів домошніми завданнями.
  7. Електробезпека при ремонтних роботах

1. Відвідування уроків із спеціальних та інших предметів у 1-9-х, 5-11-х класах.

2. Ознайомлення з методичними прийомами, які використовують учителі для активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх самостійного мислення, вироблення необхідних умінь і навичок.

3. Підготовка і проведення уроків з спеціальності у своєму класі.

4. Підготовка наочних посібників до уроків.

5.проведення занять предметного гуртка та інших видів занять.

6. Відвідування засідань педагогічної ради, методичного об'єднання та ін.

7. Вивчення системи планування роботи класного керівника, складання плану виховної роботи у класі за схемою:

а) організація і згуртування учнівського колективу;

б) стимулювання підвищення якості знань, зміцнення дисципліни і трудової підготовки учнів;

в) організація і проведення позакласної та позашкільної виховної роботи на основі комплексного підходу.

8. Робота з батьками ( виступ на батьківських зборах, відвідування учнів дома, бесіди з батьками тощо).

"Затверджую"

Методист___

Підпис

"___"___200 р.

№ п/п Вид навчально-виховної роботи Дата проведення Місце проведення Примітка
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Щоденник студента-практиканта | ІІ. Взаємини з однокласниками та вчителями
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати