На головну

 Підручник для юридичних вузів і факультетів |  Розділ другий. Співвідношення суспільства, держави і права |  Розділ третій. теорія держави |  Розділ четвертий. теорія права |  Розділ п'ятий. Людина, право, світовий правопорядок |  Теорія держави і права - фундаментальна наука |  Значення методології в пізнанні держави і права |  Загально методи пізнання держави і права |  Спеціальні і частнонаучние методи теорії держави і права |  Значення наукових визначень |

Характеристика предмета теорії держави і права

  1.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  2.  I. Нові принципи кримінального права
  3.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  6.  I. Права і переваги судових приставів
  7.  I. Становлення основ радянського цивільного права

Кожна наука має свій предмет дослідження, під яким розуміється досліджувана нею сторона об'єктивної дійсності. Іншими словами, предмет науки - це ті явища і процеси реального світу, які досліджуються нею, на що направлено наукове пізнання. наука вивчає перш всього закономірності розвитку природи і суспільства. У цьому сенсі предмет теорії держави і права не є винятком.

Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку, призначення і функціонування держави і права. Вона як би виокремлює держава і право з усієї системи суспільних явищ і досліджує їх внутрішні закономірності. Але і в цьому випадку держава і право розглядається в зв'язку з економікою, політикою, мораллю, культурою та іншими громадськими феноменами. Причому теорію держави і права цікавить не тільки соціально-економічна обумовленість державних і правових явищ, а й зростаючий вплив останніх на економіку, соціальну та духовну життя суспільства.

Предметом науки теорії держави і права служать багатостороннє і складне взаємодія суспільства і держави, роль і місце держави і права в політичній системі суспільства. Вона вивчає не тільки державно-правові явища і процеси, а й уявлення людей про них. В її предмет входить громадське, групове та індивідуальне політичну і правову свідомість.

Єдність предмета теорії держави і права обумовлюється її практичним і науково-понятійним єдністю. Держава і право невід'ємно пов'язані один з одним. А тому теорія держави і права не ізольовані галузі знання, а єдина наука. Але залишаючись цілісною наукою, вона поділяється на дві відносно самостійні структурні частини: теорію держави (государствоведение) і теорію права (правознавство).

Саме відмічені єдність і диференціація дозволяють вивчати держава в його правовому оформленні та юридичному закріпленні, а право - в його державному забезпеченні, гарантуванні, не заважаючи при цьому поглибленому і детальному аналізу і держави, і права. Іноді допускається штучний відрив теорії права від теорії держави неминуче збіднює та правознавство, і государствоведение, ускладнює їх розуміння. Тим більше неприпустимо протиставлення держави і права один одному.

В останні роки в нашій періодичній пресі та науковій літературі під приводом боротьби з тоталітаризмом були спроби принизити роль і значення держави в життя сучасного суспільства, висловлювалися сумнівні ідеї про «малопрігоднос-ти» самого поняття держави. Однак світовий досвід показує, що держава такий соціально-політичний інститут, чиє ослаблення негайно і негативно впливає на правопорядок, збільшує розряджений-ність правового простору.

Отже, предметом теорії держави і права виступають такі явища суспільного життя, як держава і право, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.

Особливе місце в нашій науці має займати вчення про російської державності, її історичних, національно-культурних коренях і традиціях, про сьогодення і майбутнє російської держави і права.

  Наука про державу і право і суспільна практика |  Функції теорії держави і права
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати