На головну

А) есе артады | B) 16НҺс | С) екі изотерма мен екі адиабата | B) 4,95 м/с | Е) амплитуда |

В) 2 м/с

$$$ 150 Нүктенің 4 с ішіндегі жолын анықтаңыз.

D) 8 м

$$$ 170 Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?

С) 3

$$$ 197Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?

B)

$$$ 198Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады?

C) 2с

$$$ 270 Нүкте жылдамдығының теңдеуі (м/с) түрінде берілген. с уақыт мезеті өткеннен кейінгі нүктенің үдеуі неге тең?

D) 12 м/с2

$$$ 325 Нүкте түзу бойымен тербеліс жасайды. Егер 1,5 период ішінде нүкте 15 см жол жүрсе, онда тербеліс амплитудасы неге тең?Е) 16 НҺс | Е) 2,5 см
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати