На головну

 Пояснювальна записка | |  Лекція № 1 |  CPCП №3 |  Практичне заняття № 4 |  CPCП №4 |  Практичне заняття № 6 |  Практичне заняття № 7 |  Практичне заняття № 8 |  Лекція № 14 |

CPCП №12

Підготуйте реферат і виступите з повідомленням за наступними темами:

1. Сегментація дискурсу. Абзаци, групи реплік в діалозі, топік, сценарії,

наративні схеми, макропропозіціі.

2. Інтертекст. Його значимість для комунікації та мовної спільності.

Інтертекстуальні дослідження.

3. Прецедентні тексти.

література:

1. Макаров М. Л. Основи теорії дискурсу. - М .: «Гнозис», 2003.

2. Чернявська В. Е. Дискурс влади і влада дискурсу: проблеми мовної дії: навч. посібник / В. Є. Чернявська. - М .: Флінта: Наука, 2006.

3. Горєлов І. Н., Сєдов К. Ф. Основи психолінгвістики: Навчальний посібник - М .: Лабіринт, 2004.

4. Карасик В. І. Мовний коло: особистість, концепти, дискурс. - М .: Гнозис, 2004.

5. Кронгауз М. А. Семантика: Підручник для студ. лингв. фак. вищ. навч. закладів. - М .: «Академія», 2005.

6. Валгина Н. С. Теорія тексту: Навчальний посібник. - М.: Логос, 2003.

7. Кибрик А. А., Паршин П. Б. 2001. Дискурс. Енциклопедія «Кругосвет».

http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008254/1008254a9.htm

8. Гальперін І. Р. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. М .:

КомКніга, 2006

тиждень 13

Кредит-година 13

Лекція № 13

Тема: Категорії дискурс-аналізу

Зміст лекції:

1. Мена комунікативних ролей

2. Комунікативна стратегія

література:

М. Л. Макаров.Основи теорії дискурсу .- М .: ІТДГК «Гнозис», 2003.- 280 с.

Електронний ресурс - http://yanko.lib.ru/books/cultur/makarov-osnovu_teorii_diskursa-8l.pdf Практичне заняття № 10 |  Практичне заняття № 13
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати