На головну

 Проектування і розрахунок ковшового водоскиду |  Гідравлічний розрахунок підводить (відвідного) каналу. |  Гідравлічний розрахунок відвідного каналу. |  Гідравлічний і конструктивний розрахунок водоспуску. |

Гідравлічний і конструктивні розрахунки водоскиду.

  1.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій
  2.  У третю чергу проводяться розрахунки за обов'язковими платежами до бюджету і в позабюджетні фонди;
  3.  Висновок хімічних формул і розрахунки за рівняннями реакцій
  4.  гідравлічний гаситель
  5.  Гідравлічний і конструктивний розрахунок водоспуску.
  6.  Гідравлічний ККД насоса відображає втрати потужності, пов'язані

Довжина водозливної порога визначається з формули (4.2) пропускної здатності водозливу з тонкою стінкою, товщину якої конструктивно застосовуємо 0,3м, тому m = 0,42, коефіцієнт підтоплення  по таблиці 6 [2] приймаємо ?п= 0,96. тоді

Число ниток і розміри поперечного перерізу водовідвідної труби визначають на підставі гідравлічного розрахунку, з умови рівності геометричного напору на спорудження  H =  СБ -  НБ, алгебраїчної сумі втрат напору hw в водовідвідної трубі. Відмітка рівня води в нижньому б'єфі водоскиду визначиться з умови  НБ =  Дна + h = 160,3 + 1,8 = 161,8м. Для створення більш спокійного руху води до шахти відмітка води рівня у верхньому б'єфі приймається на 0,2 м вище водозливної порога:

 H =  СБ -  НБ + 0,2 = 169,2 + 0,2-161,8 = 7,6 м;

У першому наближенні призначаємо три нитки трубопроводу з діаметром до нитки d = 1,4 м. Площа живого перетину однієї нитки:

 (4.13)

Швидкість руху води в трубопроводі:

 (4.14)

Для забезпечення плавного входу потоку в трубопровід передбачаємо розтруб d = 1,6 м, тоді швидкість на вході:

 (4.16)

 (4.17)

Коефіцієнт опору на вході:

 (4.18)

де  - Коефіцієнт опору на вході, що залежить від обриси кромки входу,  = 0,2;

Коефіцієнт опору по довжині трубопроводу:

 (4.19)

де  - Коефіцієнт опору по довжині в трубах;  - Довжина трубопроводу, визначається аналітичним шляхом за генпланом водохраніліщного гідровузла.

Коефіцієнт опору на виході з трубопроводу:

 (4.20)

Площа живого перетину на виході залежить від глибини води в зворотному каналі h і ширини водобойного колодязя. Як правило, ширину водобойного колодязя призначають рівною ширині портальної стінки ковша:

 (4.21)

Де d - внутрішній діаметр труби, що відводить; n - число ниток трубопроводу; t - ширина розділових стінок t = 0,2 ... 0,4 м; а - конструктивний запас, а = 1,0 ... 1,2.

 (4.22)

Тоді повні втрати напору визначаються як:

 (4.23)

Відсоток відхилення розрахованого і прийнятого коефіцієнта витрати складе:

 (4.24)

Що менше допустимого, приймаємо 3 нитки труб ковшового водоскиду діаметром 1,4 м. Гідравлічний розрахунок відвідного каналу водоскиду |  Статичний розрахунок ковшового водоскиду.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати