Головна

 Семінарське заняття № 3. Оглядово-навчальний семінар - 4 години. |  Методичні вказівки до виконання завдання |  Завдання 4.1. |  Порядок виконання завдання. |  Семінарське заняття № 4. Обучающійсемінар- 2 години |  Методичні вказівки до виконання завдання. |  Початкові дані. |  Семінарське заняття № 5. навчальний семінар-4 години |  Семінарське заняття №6. навчальний семінар-4 години |  Семінарське заняття №7. Навчальний семінар-4 години |

Семінарське заняття № 9. Навчальний семінар-2 години. Тема 9. оцінка міських земель.

  1.  Адмін-ТЕРИТОР устрій та регіон. поділ укр. земель у складі Австр. імперії. Населення західноукр. земель. Національне и соц. становище українців у 18- ПЕРШИЙ. підлога. 19 ст.
  2.  В результаті освоєння дисципліни навчається повинен
  3.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  4.  Види і органи управління в галузі використання і охорони земель.
  5.  Залучення до заняття проституцією
  6.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  7.  Питання 32. Поняття і загальна хар-ка державного управління в галузі використання і охорони земель.

Мета заняття: Закріпити знання, отримані на лекційному занятті про оцінку міських земель, основні підходи в оцінці, відмінності кадастрової оцінки від ринкової, а також більш детально розглянути основні нормативно-правові акти, що регулюють оціночну діяльність.

Питання, що виносяться на семінарське заняття:

1. Кадастрова оцінка міських земель.

2. Оцінка ринкової вартості земельних ділянок.

3. Методи оцінки ринкової вартості земельних ділянок

Питання для самостійного вивчення:

1. Метод капіталізації земельної ренти

Список рекомендованої літератури

2. Стандарти оцінки, обов'язкові до застосування суб'єктами оціночної діяльності. Постанова Уряду РФ від 6.07.2001. №519.

3. ФСТ №№1-3. Федеральні стандарти оцінки. МЕРТ. Москва, 2007.

4. ССО РОО 2005. Звід стандартів оцінки Російського товариства оцінювачів.

5. Асаул А. н. Економіка недвіжімості.- СПб .: Питер, 2004.- 512 с.

6. Асаул А. н. Економіка недвіжімості.- СПб .: Питер, 2007.- 512 с.

7. Горемикін В. а. Економіка нерухомості: підручник 2-е изд., Перераб. і доп.- М .: Видавничо - книготорговий центр «Маркетинг», 2002.- 804 с.

8. Крутик А. б. Економіка нерухомості / Крутик А. б. Горенбургов М. а., Горенбургов Ю. М. СПб .: Видавництво «Лань», 2000.- 480 с.

9. Миронова Н. н., Економіка недвіжімості.- Ростов-на-Дону: Фенікс, М .: Національний інститут бізнесу, 2004.- 160 с.

10. Наназашвілі І. х. Оцінка нерухомості: Навчальний посібник / Наназашвілі І. х., Литовченко В. а.- М .: Архітектура - З, 2005.- 200 с.

11. Старинський В. н. Економіка нерухомості: Навчальний посібник / Старинський В. н., Асаул А. н., Кускова Т. а ..- СПб .: СПбГІАЕА, 1999.- 187 с.

12. Щербакова Н. а. Економіка нерухомості: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

13. Економіка міста: навчальний посібник / під ред. Ю. ф. Сіміонова.- М .: ІКЦ «Март»; Ростов-на-Дону: «МарТ», 2006.

14. Севостьянов, А. в. Економіка недвіжімості.- М .: Колос, 2007.-276с .: іл

15. Іваницька, І. п. Введення в економіку нерухомості / І. п. Іваницька, А. е. Яковлев.-М .: КНОРУС, 2007.-184с.

Інтернет ресурси:

1. Портал по оціночної діяльності www.valnet.ru

2. Офіційний сайт ТОВ ВКЦ "Департамент професійної оцінки" dpo-group.ru

3. Офіційний інформаційний сайт агентства «Фінмаркет» www.finmarket.ru.

  Семінарське заняття № 8. навчальний семінар-4 години |  Практичне заняття №6 до теми 9 «Оцінка міських земель» -4 години
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати