Головна

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. | ПОБУДОВА ВИХОДУ НАХИЛЕНОГО ШАРУ НА ДЕННУ ПОВЕРХНЮ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗАЛЯГАННЯ. | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10.1 | ЛАБОРАТОРНА РОБОтА №11.2 | Лабораторна робота № 132. |

ЛЛабораторна робота № 154.

  1. В дипломних проектах та роботах.
  2. ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  3. ГЛАВА 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ВУЛИЦІ
  4. Групова робота над проектом
  5. Две проблемы с роботами
  6. Домашня робота учнів. Шляхи попередження перевантаженя учнів домошніми завданнями.
  7. Електробезпека при ремонтних роботах

ПОБУДОВА ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗРІЗУ ЧЕРЕЗ СКЛАДЧАСТІ СТРУКТУРИ З ПЕРЕКИНУТИМИ СКЛАДКАМИ

Мета роботи. Навчитися будувати розрізи по геологічних картах з перекинутими складками, які найбільш характерні для докембрійської і каледонськоїкаледонської складчастостей, а також гірськоскладчастих гірськоскладчастих областей і крайових прогинів альпійської складчастості.

Основні теоретичні положення

У перекинутих складках розрізняють нормальне і перекинуте крила; вздовж границі з "нормальним" напрямком падіння шарів проставлені звичайні елементи залягання, а вздовж границь з перекинутим заляганням проставляють спеціальне позначення (рис.унок 154.1).

При побудові розрізів через ділянки з перекинутим заляганням треба враховувати наступне:

- крила і вісь перекинутої складки мають падіння в один бік;

- товщини шарів на крилах відповідають дійсним товщинам, а в замку товщина може значно збільшуватись, особливо це характерне для порід в ядрах складок;

- осі складок не завжди являють пряму лінію;

- вВ більшості випадків перекинуті складки лінійні і їх осі мають субпаралельне простягання;

- Ддля такої складчастості характерні розривні порушення (насуви), простягання яких паралельне до простягання осьових лінійсям складок;. дДля підкинутого (насунутого) блоку найбільш характерна антиклінальна перекинута складка, зрізана розривним порушенням., навпаки, для зануреного (піднасунутого) блоку характерна переважно синклінальна складка.

Хід виконання роботи

За завданням викладача студенти будують геологічний розріз по ділянках з перекинутим заляганням ( навчальні геологічні карти № 17, 19, 22, 23, 24). Оформляється робота на форматі А4 згідно вимог до геологічних розрізів. На розрізі залишають побудовані осі складок.

Рисунок. 154.1 - Геологічна карта з перекинутим ззаляганням

шарів і геологічний розріз

Хід виконання роботи

За завданням викладача студенти будують геологічний розріз по ділянках з перекинутим заляганням ( навчальні геологічні карти № 17, 19, 22, 23, 24). Оформляється робота на форматі А4 згідно вимог до геологічних розрізів. На розрізі залишають побудовані осі складок. Звертається увага на дотримання принципу перегину шарів в області замка саме на осі складки, інакше при побудові поступово перекинута складка перетвориться в пірнаючу.

Контрольні запитання

1 Як відрізнити на карті перекинуті складки від нормальних?

2 Як відрізнити на карті віялоподібні складки від інших видів складок?

3 Яка особливість перекинутих складок щодо товщин шарів?

4 Якщо точки перегину шарів у перекинутій складці розташувати не на осі складки, в яку складку вона перетвориться ?

 Лабораторна робота № 143. | Лабораторна робота № 165.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати