Головна

 Завдання. |  текст програми |  Результати роботи |  загальні пояснення |  Формування таблиці ідентифікаторів |  алгоритм |  Текст програми. |  Вміст файлу результатів UMNIK5.RES |  Вимоги до програми |  загальні пояснення |

Текст програми.

  1.  A) Підбери до текстів заголовки. Один заголовок зайвий.
  2.  B. Прочитайте текст
  3.  CBC (Cipher Block Chaining) Режим зчеплення блоків шифротекста
  4.  E.x. 3.1.1. Прочитайте текст.
  5.  E.x. 3.1.5. Прочитайте текст.
  6.  E.x. 3.2.1. Прочитайте текст.
  7.  E.x. 3.2.22. Прочитайте текст.

program Tabl_Of_Fx;

{

Програма Лабораторної роботи N 6 Варіант N 31.

Використання рекурентних формул в ітеративних циклах.

А. Я. розумненьким, ст. гр. Я-007

}

CONST {при описі змінних задамо вихідні значення}

A: real = -0.05;

B: real = 0.04;

VAR

X, Dx, S, C, EPS: real;

Nx, J, K, i: integer; {I - для лічильника циклу по X}

fout: text; {Для вихідного файлу}

LABEL

Vvod_Dx, Vvod_EPS;

BEGIN

assign (fout, 'Umnik6.res');

rewrite (fout);

{Введення вихідних даних (Dx і EPS)}

Vvod_Dx:

writeln ( 'Для X на відрізку [-0.05, 0.04] введіть крок рахунки');

readln (Dx);

if (Dx <0.002) or (Dx> 0.04) then

begin

writeln ( 'Неприпустиме значення!');

goto Vvod_Dx;

end;

Vvod_EPS: writeln ( 'введіть мінімальний розмір доданка);

readln (EPS);

if (EPS <1e-9) or (EPS> 1e-2) then

begin

writeln ( 'Неприпустиме значення!');

goto Vvod_EPS;

end;

{Визначення довжини зовнішнього (по X) циклу}

Nx: = Trunc ((B-A) / Dx) + 1;

{Друк вихідних даних}

writeln (fout, 'Вихідні дані');

writeln (fout, 'Інтервал X: [', A: 5: 2, B: 5: 2, ']);

writeln (fout, Крок X: ', Dx: 5: 3,', кроків: ', Nx: 3,',

точність: ', EPS: 1);

{Друк заголовка таблиці}

writeln (fout, 'Результати розрахунків': 30);

writeln (fout, '| X | F (x) | S',

'| Доданків |');

writeln (fout, '| --- | --- | --- |',

'--- |');

{Зовнішній цикл (for) по X}

for i: = 1 to Nx do

begin

{Обчислення X}

X: = A + Dx * (i-1);

if X> B then X: = B; {Уточнення на кінці інтервалу}

{Завдання початкових значень J, C, S і числа доданків K}

J: = 1;

C: = 1;

S: = C;

K: = 1;

Repeat {внутрішній цикл обчислення S}

C: = -C * X * J / (J + 1);

S: = S + C;

K: = K + 1;

J: = J + 2;

until (abs (C) 100);

{Друк рядка таблиці з результатами}

write (fout, '|', X: 5: 2, '|', 1.0 / Sqr (1.0 + X): 10: 7,

'|');

writeln (fout, S: 10: 7, '|', K: 6, '|');

end;

{Завершення програми (друк нижньої рамки таблиці,

закриття файлів, затримка)}

writeln (fout, '| ---',

'--- |');

close (fout);

readln;

END. Розгляд методу рішення |  результати розрахунку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати