На головну

 Голубков Е. П. |  Вступ |  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій |  Цілі маркетингу та його види |  Напрями та можливості застосування маркетингу вітчизняними підприємствами |  Конкретна ситуація 1 |  Аналіз господарського і продуктового портфелів |  ситуаційний аналіз |  ПІМС-аналіз |  Вибір місії та стратегічних цілей |

Еволюція концепції маркетингу

  1.  III. 3. Основні дидактичні концепції
  2.  VII Еволюція Мейєрхольда
  3.  Аграрна еволюція США в 18-19 ст.
  4.  Аксіологічскіе концепції в російській філософії
  5.  Б. Концепції суспільного вибору і фінансування соціальної сфери
  6.  Базові категорії та концепції фінансового менеджменту
  7.  базові концепції

У світовій практиці маркетинг з'явився не відразу. Він - результат багаторічної еволюції поглядів менеджерів на цілі, завдання і методи розвитку виробництва і збуту. Ще в далекому минулому шевський майстер, вбівшій в одвірок своїй майстерні цвях і повісив на нього пару відремонтованих чобіт, почав використовувати окремі методи просування продукту, хоча термін «маркетинг», та й сама концепція маркетингу з'явилися значно пізніше.

Відомий політеконом Адам Сміт ще в другій половині XVIII століття в своїй праці «Багатство суспільства» писав про те, що у виробника немає більшої турботи, ніж задоволення запитів споживачів.

Термін «маркетинг» виник в США на рубежі XIX - XX століть, а як провідна функція управління маркетинг став розглядатися з 50-х років.

Великий вплив на формування концепції маркетингу надав науково-технічний прогрес, що забезпечує величезну різноманітність товарів, високі темпи їх оновлення, ефективне управління виробництвом і маркетингом.

Еволюція маркетингу вписується в еволюцію розвитку управлінської концепції, яка пройшла через такі стадії; виробничаконцепція, продуктова концепція, концепція продажу, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу.

продуктова концепція виходить з того, що споживачі прихильні до продукту з найкращими споживчими властивостями, тому організація повинна його безперервно вдосконалювати. Однак завжди треба пам'ятати, що споживачам потрібен не цей продукт як такої, а рішення своїх проблем за допомогою якогось продукту. Більш того, навіть удосконалений продукт не піде на ринку, якщо виробник не чинитиме заходів, щоб зробити його більш привабливим за допомогою дизайну, упаковки і ціни, якщо не організує рух товару за зручними каналах розподілу, не притягне уваги тих, кому потрібен цей продукт, і нас не переконає цих людей в чудових якостях цього продукту. Іншими словами, дана концепція може призвести до «маркетингової короткозорості». Наприклад, керівництво залізничної компанії може втратити клієнтів, які можуть переключитися на використання інших видів транспорту, якщо буде вважати, що клієнтам потрібен потяг, а не переміщення в певні населені пункти.

виробнича концепція виходить з того, що для того, щоб зробити вподобаний споживачам продукт доступним для широкого кола споживачів, необхідно підвищувати ефективність виробництва і розподільної системи. Дана концепція управління є плідною в двох випадках; коли попит перевищує пропозицію і коли для зменшення надмірно високої ціни необхідно акцент робити на збільшення продуктивності.

концепція продажу виходить з того, що споживач не буде купувати продукти організації в достатньому обсязі, якщо вона не почне достатніх, часом агресивних, зусиль по їх просуванню і продажу. Дана концепція зазвичай використовується у випадку товарів пасивного попиту (страховки, енциклопедії, могильні ділянки та ін.), Т. Е. До товарів, які покупець в нормальних умовах зазвичай придбавати не збирається. Застосовують дану концепцію і в сфері некомерційної діяльності. Наприклад, політична партія посилено нав'язує виборцям свого кандидата як блискуче відповідного саме на цю виборну посаду. Але, як буде зазначено нижче, продаж - це не маркетинг і навіть може йому суперечити. Одноразова продаж може зовсім не сприяти встановленню довгострокових контактів з споживачами.

Концепція маркетингу - система основних ідей, положень маркетингової діяльності, яка виходить з того, що досягнення цілей організації залежить від того, наскільки вона успішно вивчила запити споживачів і задовольнила їх якнайповніше і ефективно в порівнянні з конкурентами. Так, одна з компаній висловила головну ідею концепції маркетингу таким чином: «Ми не відчуємо почуття задоволення, поки його не відчуєте Ви».

Не можна плутати один з одним концепцію маркетингу і концепцію продажів. Об'єкт основної уваги першої - цільові клієнти з їх потребами, організація виробляє те, що приносить найбільшу користь споживачам; другий - продукт організації, на реалізацію якого спрямовуються головні зусилля.

Концепція соціально-етичного маркетингу була розглянута вище.

Кожна з цих концепцій, яка відповідає певній філософії управління, в залежності від поглядів керівництва, специфіки виробничо-збутової діяльності і ринкових умов в тій чи іншій мірі застосовується і в даний час.

Можна розглядати розвиток маркетингу з точки зору його поетапної інтернаціоналізації (рис. 1.6.). З графіка випливає, що компанія, поступово розширюючи обсяг виробничо-комерційної діяльності, спочатку вийшла за межі того регіону, де вона розташована, і розповсюдила маркетингову діяльність на всю країну. Міжнародний маркетинг вже починається при простий експортної діяльності, на наступному етапі він пов'язаний зі створенням дочірніх фірм, філій, відділень в окремих зарубіжних країнах. Далі утворюються міжнародні корпорації з філіями, розкиданими по всьому світу, і з штаб-квартирою, розташованою в одній країні. Глобальний маркетинг припускає вільне переміщення матеріальних цінностей, робочої сили і капіталу по всьому світу, швидкий обмін інформацією, стирання відмінностей між ринками окремих країн, уніфікацію збутової і маркетингової діяльності. Першим кроком у розвитку глобального маркетингу є створення єдиної Європи.

  Зовнішнє середовище і комплекс маркетингу |  Використання маркетингу в різних умовах конкурентної боротьби
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати