Головна

 До нової біполярності |  Глава 1. Heartland |  Глава 2. Проблема Rimland |  Глава 3. Збирання Імперії |  Глава 4. Теплі і холодні моря |  Глава 1. Необхідність радикальної альтернативи |  У російських сьогодні немає Держави |  Глава 3. Росія немислима без імперії |  Російські народ Імперії |  Критика радянської державності |

До нової Євразійської Імперії

  1.  II. Проблеми міграцій. Ставлення Атаульф до Римської імперії. Римляни і встигають. Склад племені. Королівська влада. Християнізація вестготів.
  2.  VIII з'їзд Рад. Прийняття нової Конституції СРСР.
  3.  АЗІАТСЬКА ЧАСТИНА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  4.  АЗІАТСЬКА ЧАСТИНА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  5.  Аналіз цінової політики підприємства
  6.  Анна-прашана самскари - перша прийняття зерновий їжі.
  7.  Б) ліквідація влади Рад і прийняття нової Конституції

На підставі попередніх міркувань можна зробити певні висновки щодо перспективи майбутньої Імперії як єдиної форми гідного і природного існування російського народу і єдиної можливості довести до кінця його историче ську і цивілізаційну місію.

1. Майбутня Імперія не повинна бути "регіональні ної державою" або "державою-нацією". Це очевидно. Але слід особливо підкреслити, що така Імперія ніколи на зможе стати продовженням, розвитком регіональної держави або держави-нації, так як подібний проміжний етап завдасть непоправної шкоди глибинної національної імперської тенденції, втягне російський народ в лабіринт нерозв'язних геополітичних і соціальних протиріч, а це, в свою чергу, унеможливить планомірне і послідовне, логічне імперостроітельство.

2. Нова Імперія повинна будуватися відразу саме як Імперія, і в основу її проекту повинні вже зараз бути закладені повноцінні і розвинені суто імперські принципи. Не можна віднести це процес до далекій перспективі, сподіваючись на сприятливі умови в майбутньому. Для створення великої Російської Імперії таких умов не буде ніколи, якщо вже зараз народ і політичні сили, які прагнуть виступати від його імені, не затвердять свідомо і ясно своєї фундаменталь ної державної та геополітичної орієнтації. Імперія не просто дуже велика держава. Це щось зовсім інше. Це стратегічний і геополітичний блок, що перевершує параметри звичайного держави, це наддержава. Практично ніколи звичайне держава не розвивалося в Імперію. Імперії будувалися відразу як вираз особливої ??цивілізаційної волі, як сверхцель, як гігантський мироустроительной імпульс. Тому вже сьогодні слід виразно сказати: не Русское Держава, але Російська Імперія. Чи не шлях соціально-політичної еволюції, але шлях геополітич ської Революції.

3. Геополітичні та ідеологічні контури Нової Імперії російських повинні визначатися на основі подолання тих моментів, які привели до краху історично попередніх імперських форм. Слідчий але, Нова Імперія повинна:

бути не матеріалістичної, що не атеїстичної, що не економікоцентрістской;

a) мати або морські кордони, або дружні блоки, на прилеглих континентальних територій ях;

b) володіти гнучкою і диференційованої етнорелі гіозной структурою внутрішнього політико-адміністра тивного пристрою, тобто враховувати локальні, етнічні, релігійні, культурні, етичні і т.д. особливості регіонів, надавши цим елементам юридичний статус;

c) зробити участь держави в управлінні економікою гнучким і зачіпають тільки стратегічні сфери, різко скоротити соціальний цикл, домогтися органічного співучасті народу у питаннях розподілу;

(Ці перші чотири пункти випливають з аналізу причин краху Радянської Імперії.)

d) наповнити релігійно-монархічну формулу істинно сакральним змістом, втраченим під впливом світського Заходу на Романівському династію, здійснити православну "консервативну революцію", щоб повернутися до витоків справжнього християнського світогляду;

e) перетворити термін "народність" з уваровської формули в центральний аспект соціально-політичного устрою, зробити Народ головною, визначальною політичної і правової категорією, протиставити органічну концепцію Народу кількісним нормам ліберальної і соціалістичної юриспруденції, розробити теорію "прав народу";

f) замість слов'янофільської геополітики звернутися до євразійських проектів, що відкидає антигерманскую політику Росії на Заході і антияпонскую на Сході, покінчити з атлантистской лінією, замаскованої під "російський націоналізм";

g) перешкодити процесам приватизації та капіталізації, а також біржовій грі і фінансовим спекуляціям в Імперії, орієнтуватися на корпоратив ний, колективний і державний контроль народу над економічною реальністю, відкинути сумнівний ву химеру "національного капіталізму";

h) замість губернського принципу перейти до створення етнорелігійних областей з максимальним ступенем культурної, мовної, економічної і юридичної автономії, суворо обмеживши їх в одному в політичне життя ському, стратегічному, геополітичному та ідеологічному суверенітет.

(Ці п'ять пунктів випливають з критики царистської моделі.)

Будівельники Нової Імперії повинні активно протистояти "младоросскім" тенденціям в російській націона лізм, що прагнуть до закріплення за Росією статусу "держави-нації", а також з усіма ностальгічно ми політичними силами, що містять в своїх геополітичних проектах апеляцію до тих елементів, які вже приводили Імперію до катастрофи.

Існування російського народу як органічної історичної спільності немислимо без імперостроітель ного, континентального творення. Росіяни залишаться народом тільки в рамках Нової Імперії.

Ця Імперія, по геополітичної логіки, на цей раз повинна стратегічно і просторово превосхо дить попередній варіант (СРСР). Отже, Нова Імперія повинна бути євразійською, велікокон тінентальной, а в перспективі Світовий.

Битва за світове панування росіян не закінчилася. Критика царистської державності |  Суша і море. спільний ворог
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати