Головна

 Архітектор американської перемоги |  Війна і думка |  Новий Євразійський Порядок |  Компроміс з таласократією |  консервативний революціонер |  Номос землі |  Земля і Море |  Grossraum |  доля євразійці |  Росія-Євразія |

ідеократія

Дуже важливим аспектом теорії Савицького є принцип "идеократии". Савицький вважав, що евразий ське держава повинна будуватися, відштовхуючись від початкового духовного імпульсу, зверху вниз. А отже, вся його структура повинна будуватися в злагоді з апріорної Ідеєю, і на чолі цієї структури повинен стояти особливий клас "духовних вождів". Ця позиція дуже близька теоріям Шмітта про "вольовому", "духовному" імпульсі, що стоять біля витоків виникнення Grossraum'а.

Ідеократія передбачала верховенство непрагматіче ського, нематеріального і некомерційного підходу до державного устрою. Гідність "географічної особистості", по Савицькому, полягає в здатності підніматися над матеріальною необхідністю, органічно включаючи фізичний світ в єдиний духовно-творець ний імпульс глобального історичного діяння.

Ідеократія термін, який об'єднує всі форми недемократичного, неліберального правління, заснованого на нематеріалістичним і неутілітаріст ських мотиваціях. Причому Савицький свідомо уникає уточнення цього поняття, яке може втілюватися і в теократичною соборності, і в народній монархії, і в національній диктатурі, і в партійному державі радянського типу. Така широта терміна відповідає чисто геополітичним горизонтів евразий ства, які охоплюють величезні історичні та географічні обсяги. Це спроба найбільш точно висловити інтуїтивну волю континенту.

Очевидно, що идеократия прямо протилежна прагматико-комерційному підходу, що домінував в доктринах Макиндера, Мехен і Спікмена. Таким чином, російські євразійці довели до остаточної ясності ідеологічні терміни, в яких виявлялося історично протистояння Моря і Суші. Море ліберальна демократія, "торговий лад", прагматизм. Суша идеократия (всіх різновидів), "иерархичен ське правління", домінація релігійного ідеалу.

Погляди Савицького на ідеократію резонують з ідеями німецького соціолога і економіста Вернера Зомбарта, що поділяв всі соціальні моделі і типи на два загальних класу "герої" і "торговці". На геополітич ському рівні, термін "герой", "героїзм" втрачає метафоричний, патетичний сенс і стає техниче ським терміном для позначення юридичної та етичної специфіки идеократического правління.

  месторазвітіе |  СРСР і євразійство
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати