Головна

 Зразок виконання типового завдання |  Алгоритм обробки даних |  Інструктаж по виконанню роботи і контроль над ходом її виконання. |  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ |  Алгоритм обробки даних |  Відомості з теорії. |  Для самостійного виконання |  IV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ |  Сутність і методи стандартизації показників, що застосовуються в статистичному аналізі |  Прямий, непрямий і зворотний методи стандартизації, етапи проведення прямого методу. Алгоритм обчислення стандартизованих показників методом прямої стандартизації |

Алгоритм обробки даних

  1.  BDECiientDataSet - клієнтський набір даних.
  2.  Colorspace: - відео рівні даних рівнів
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  II. Основний файл вихідних даних
  5.  II. Основний файл вихідних даних
  6.  III ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЕКСПЕРТИЗА ЗВЕДЕННЯ ДАНИХ
  7.  III. Порядок формування даних Звіту

1. Введіть текстові значення на першому аркуші книги документа Excel, відповідно до макетом для обробки даних на прикладі завдання варіанту 1 (рис. 5.1).

2. Введіть вихідні дані в блок осередків з адресами (B5: F8).

3. Обчисліть у відповідних осередках суми чисельності працюючих і випадків непрацездатності по кожній автобазі (рис. 5.1).

4. Послідовно для кожного етапу введіть формули для розрахунку необхідних показників відповідно до представленого макетом автоматизації обчислень (рис. 5.1).

5. Проаналізуйте результати.

Результати обчислень стандартизованих показників методом прямої стандартизації для варіанта 1 наведені на рис. 5.2.

Примітка: При введенні формул слід враховувати, що діапазон розміщення масивів вихідних даних і кількість об'єктів в вибірках в різних варіантах відрізняється. Відповідно до цього, формули для обчислень слід вводити виходячи з їх смислового навантаження.

Мал. 5.1 Макет для автоматизації обчислень стандартизованих показників методом прямої стандартизації

Мал. 5.2 Результати розрахунку стандартизованих показників методом прямої стандартизації

Варіанти завдань на обчислення стандартизованих показників методом прямої стандартизації для самостійного виконання

Варіант 2. Розрахувати стандартизовані показники смертності від злоякісних новоутворень стравоходу. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від новоутворень стравоходу.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис. Чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис. Чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Брестська  924,2  513,1

Варіант 3. Розрахувати стандартизовані показники травматизму на підприємстві. За стандарт прийняти полусумму складу робочих по підлозі.

Розподіл робочих слюсарів і монтажників по підлозі і числу випадків травматизму.

 Підлога  слюсарі  монтажники
 Число працюючих (чол.)  Чіслослучаев  Число працюючих (чол.)  Чіслослучаев
М
Ж

Варіант 4. Розрахувати стандартизовані показники смертності від отруєнь алкоголем. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від отруєнь алкоголем.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Вітебська  914,4  363,9

Варіант 5. Розрахувати стандартизовані показники летальності в 2-х лікарнях при термінових хірургічних втручаннях. За стандарт прийняти полусумму госпіталізованих хворих обох лікарень.

Розподіл госпіталізованих і померлих хворих в 2-х лікарнях залежно від терміну госпіталізації.

 Терміни госпіталізації (добу)  лікарня №1  лікарня №2
 Число хворих (чол.)  Число померлих (чол.)  Число хворих (чол.)  Число померлих (чол.)
 до 1
 більше 1

Варіант 6. Розрахувати стандартизовані показники смертності від транспортних нещасних випадків. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від транспортних нещасних випадків.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Гродненська  746,2  364,1

Варіант 7. Розрахувати стандартизовані показники травматизму на промисловому підприємстві. За стандарт прийняти полусумму складу робочих за стажем.

Розподіл робочих шліфувальників і фрезерувальників за стажем і числу випадків травматизму.

 стаж  шліфувальники  фрезерувальники
 Число робочих (чол.)  Чіслослучаев  Число робочих (чол.)  Чіслослучаев
 5-9
 10-15

Варіант 8. Розрахувати стандартизовані показники смертності від усіх причин. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від усіх причин.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Вітебська  914,4  363,9
 Гомельська  1472,2  420,2

Варіант 9. Розрахувати стандартизований коефіцієнт народжуваності. За стандарт прийняти полусумму чисельності жінок кожного віку.

Розподіл коефіцієнта народжуваності по територіальним областям і віковими групами.

 Вік (років)  Мінська  Брестська  Вітебська
 Чисельність жіночого населення (чол.)  Кількість народжених на 1000 жінок  Чисельність жіночого населення (чол.)  Кількість народжених на 1000 жінок  Чисельність жіночого населення (чол.)  Кількість народжених на 1000 жінок
 20-24  58,23  87,19  55,66
 25-29  114,25  100,74  54,4
 30-34  186,11  80,79  46,32

Варіант 10. Розрахувати стандартизовані показники смертності від менінгококової інфекції. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від менінгококової інфекції.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Могилевська  846,6  286,9

Варіант 11. Розрахувати стандартизовані показники смертності від усіх форм туберкульозу. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від усіх форм туберкульозу.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Брестська  924,2  513,1
 Гомельська  420,2
 Могилевська  846,6  286,9

Варіант 12. Розрахувати стандартизовані показники смертності від гострого інфаркту міокарда з гіпертонічною хворобою. За стандарт прийняти полусумму чисельності населення аналізованих територіальних областей.

Розподіл міського і сільського населення по областях і кількістю померлих від гострого інфаркту міокарда з гіпертонічною хворобою.

 область  Міські жителі  Сільські жителі
 Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)  Чисельність населення (тис.чол.)  Число померлих (абсолютні числа)
 Мінська  801,8  662,5
 Гродненська  746,2  364,1
 Могилевська  846,6  286,9

ТЕМА 6 Розрахунок стандартизованих показників |  ОРГАНІЗАЦІЯ статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати