На головну

 Для самостійного виконання |  Зразок виконання типового завдання |  Алгоритм обробки даних |  IV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ |  Вибірковий метод, теоретичні основи. Поняття про ймовірність, репрезентативності, помилку репрезентативності |  Поняття про оцінку достовірності результатів дослідження |  Методика розрахунку показників достовірності результатів дослідження при малому і великому числі спостережень параметрическими і непараметричних методами (Хі-квадрат) |  Визначення довірчих меж середніх і відносних величин |  Параметричні методи визначення достовірності відмінностей середніх (або відносних) величин (за критерієм Т - Стьюдента) |  Непараметрична оцінка достовірності відмінностей порівнюваних груп за критерієм згоди (хі-квадрат) |

Зразок виконання типового завдання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Будуємо простий зростаючий варіаційний ряд:

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

2. Розраховуємо просте середнє арифметичне:

N

 X =  ?хii = 1 =  12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 =  = 15
N

3. Обчислюємо середнє відхилення:

 при N? 30,  S = v  N? di2i = 1
 N-1

де di - Є різницею між i-тій варіант ряду (хi) І середнім арифметичним (X): di = хi - X?, N - загальна кількість варіант.

 S = v  ? (xi - X)2i = 1 =  
 = v  (12-15)2 + (13-15)2 + (14-15)2 + (15-15)2 + (16-15)2 + (17-15)2 + (18-15)2  = 2,16

4. Розраховуємо помилку середнього арифметичного:

 при N?30 µ X = S =  2,16 =  2,16  = 0,88
 2,45

5. Обчислюємо довірчий інтервал з використанням таблиці значень критерію Стьюдента (таблиця 3.1).

5.1. При ? = 0,05 (5%) ?? = 95% і числі спостережень N = 7,

критерій T = ty = 2,4, тоді: ? = Т * ? = 2,4 • 0,88 = 2,11

Таким чином, довірчі інтервали середньої величини

(X-? і X + ?): X = 15 + 2,11 або середня частота дихання на хвилину коливається від 12,89 до 17,11 ?X = [12,89; 17,11].

5.2. При ? = 0,01 (5%) ?? = 99% і числі спостережень N = 7,

критерій T = ty = 3,7, тоді: ? = Т * ? = = 3,7 • 0,88 = 3,26

Отже, довірчі інтервали середньої величини -

X = 15 ± 3,26 або середня частота дихання на хвилину коливається від 11,74 до 18,26 ?X = [11,74; 18,26].
 Популярні непараметричні методи оцінки достовірності відмінностей |  Зразок виконання типового завдання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати