Головна

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | Варіант 5 | Варіант 6 | Варіант 7 | Варіант 8 | Варіант 14 |

Варіант 2

  1. I.4. Техніко-економічне порівняння варіантів і вибір оптимального варіанту.
  2. X. Підготовтеся до модуля. Самостійно зробіть кілька поданих нижче варіантів модульних контрольних робіт.
  3. Варіант - асоційований з синдромом MELAS.
  4. Варіант 1
  5. Варіант 1
  6. Варіант 1.
  7. Варіант 10

У звіті підприємств за рік містяться такі дані про чисельність і рух виробничого персоналу:

чоловік

Показники Машинобудівний завод, виробничий персонал Фабрика дитячих іграшок, виробничий персонал
1. Облікова чисельність на початок року
2. Прийом на роботу протягом року: за розподілом по закінченню навчальних закладів
за направленням служби зайнятості
повернення з лав збройних сил
прийнято самим підприємством
передбачено до складу виробничого персоналу із числа невиробничого персоналу
3. Вибуло протягом року у зв'язку із: закінченням терміну договору
призовом до лав збройних сил
вступом до навчальних закладів на навчання за денною формою
досягнення пенсійного віку
власного бажання в тому числі: з поважних причин
звільненням за порушення трудової дисципліни
переведено із складу виробничого персоналу до невиробничого
4. Кількість працівників, які були в обліковому складі з 01. по 31.12. звітного року
5. Середньооблікова чисельність

Визначте абсолютні і відносні показники руху виробничого персоналу, облікову чисельність виробничого персоналу на кінець року.

Зробіть висновки щодо використання персоналу на машинобудівному заводі і фабриці дитячих іграшок.

Примітка: відносні показники руху виробничого персоналу розраховувати з точністю до 0,001.Варіант 1 | Варіант 4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати