Головна

Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками | Тема і.з | Заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України | Заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України | Інтеграція | Особливості методики корекціиного навчання різних категорій дітей з психофізичними вадами | Оцінювання | Шедагогічні умови реалізації індивідуального підходу | S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми. | Загаяьчг |

Модуль II

  1. X. Підготовтеся до модуля. Самостійно зробіть кілька поданих нижче варіантів модульних контрольних робіт.
  2. А) принцип модульности разработки сложных программ
  3. Билет 10. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Характеристики процессоров. Шина адреса и шина данных
  4. Виды рейтингового контроля при модульном обучении
  5. Вопрос № 26. Общебиологический принцип разделения функций (Блочно-модульный принцип организации живого).
  6. Вопрос №15. Организм как единица живого. Унитарные и модульные организмы.
  7. для проведення модульного контролю № 1 1 страница

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ

З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ

З НИМИ В УМОВАХ КОРЕКЦІЙНОЇ

ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Тема 2.1

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ

ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

План

1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями
мовлення.

2. Навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення.

3. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують логопе
дичної допомоги, в умовах загальноосвітніх шкіл.

Література

1. Бородулина С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого-
педагогическая коррекция отклонений в развитии и пове
дении школьников / С. Ю. Бородулина. - Ростов н/Д :
Феникс, 2004. - 352 с.

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании / под
ред. Г. Ф. Кумариной. - М. : Академия, 2001. - 320 с.

3. Лапшин В А. Основы дефектологии : учеб. пособие для
студ. пед. ин-тов / В А. Лапшин, Б. П Пузанов. М ■
Просвещение, 1991. 143 с.


л^Сйдаопедия : учебник для студ деф. фак-тов пед. вузов под ІМШ л С" Волковой, С Н Шаховской - М : ВЛАДОС,

«9». - 68° с «иЦоложення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-

^даернат)для дітей, які потребують корекції фізичного та -л4*6о)розумового розвитку. - К. 2008. - 24 с * ОюьовВ. М. Основи дефектології : навчальний посібник / М. Синьов, Г. М. Коберник. - К. : Вища школа, 1994.

И**;143

ірВіВеЦиальнаядошкольная педагогика : учебное пособие / под jflpflflЕ. А. Стребелевой. - М. : Академия, 2001. - 312 с. $f Специальная педагогика : учебное пособие / под ред. М. Назаровой. - М. : Академия, 2000. - 400 с.

«ж)


<«*' 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями мовленняТема 1.4 ВІДБІР ДІТЕЙ У СПЕЦІАЛЬНІ ЗАКЛАДИ | Зі Основні закономірності розвитку мовлення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати