На головну

С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвеева, 2010 | ПЕРЕДМОВА | Структурно-логічна схема навчальної дисципліни | Результати навчання | Педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН | Модуль I | Порушення зорової функції | Порушення інтелектуального розвитку | Комплексні порушення декількох функцій | Причини порушень психофізичного розвитку |

Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

  1. D. Апарат ШВЛ
  2. Математичний апарат для побудови математичної моделі.
  3. Мета і завдання психокорекційної практики
  4. Методичні вимоги, спільні для учасників і керівника психокорекційної групи
  5. Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками
  6. Основні категорії педагогіки
  7. Основні способи гасіння дуги в апаратах напругою вище 1000 В.

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, тому вона користується багатьма загальними педагогічними поняттями, зокрема, освіта, виховання, навчання, методи, принципи, дидактика. Окрім цього корекційна педагогіка як дефектологічна наука користується загально дефектологічними поняттями, зокрема, корекція, компенсація, реабілітація, інтеграція, адаптація. Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки є досить широким, він використовує також певні категорії спеціальної психології, медичні терміни, міжнаукові поняття.

Наведемо визначення окремих важливих для корекційної педагогіки понять.

Освіта- результат завершеного навчання.

Навчання- цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички.

Виховання- передача досвіду суспільних стосунків і формування духовної сфери особистості. Використовується як у широкому (соціальному, педагогічному), так і вузькому розумінні.

Формування- процес становлення людини як соціальної істоти під впливом багатьох факторів екологічних, соціальних, економічних, психологічних, політичних та ш.


Модуль І

Розвиток- процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини.

Соціалізаціястановлення особистості людини на основі засвоєння нею елементів суспільної культури і соціальних цінностей.Література | Інклюзія- це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного*.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати