Головна

 Виробництво зварних конструкцій. |  Оформлення розрахунково-пояснювальної записки |  Альбом технологічного процесу |  Технічні умови |  Розробити технологію виготовлення кронштейна. |  ДОДАТОК |

Оформлення графічної частини

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  B.5 Балка, повністю або частково знаходиться в полум'ї
  3.  З'єднання в вільної частини верхньої кінцівки
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Складові частини, відшкодування, ремонт, накопичення основного капіталу
  6.  III. Згрупуйте слова за частинами мови.
  7.  III. Згрупуйте слова за частинами мови.

Креслення виконуються на комп'ютері або від руки олівцем або тушшю на аркушах формату А1. Вся графічна частина повинна оформлятися в повній відповідності з нормами чинних стандартів і, перш за все, у відповідності до вимог ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП.

Масштаб креслень слід вибирати таким, щоб в них були чітко зображені всі вузли конструкції або вироби (кращим є - 1: 1).

Специфікації до складальних кресленнях виконуються на окремих аркушах формату А4 (бланках) з основним написом за формою 2 - для першого аркуша і за формою 2а - для наступних. Якщо специфікація займає один лист, допускається розташування її на складальному кресленні над основним написом.

Шифр документації курсового проекту

КП ТС 99 00 00 00 000 ХХ

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код позначення документа (крім креслення деталі)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер деталі

¦ ¦ ¦ ¦ номер допоміжної збірки

¦ ¦ ¦ номер основний збірки

¦ ¦ рік виконання проекту

¦ позначення спеціальності

вид проекту

Розшифровка коду ХХ

 СБ - складальне креслення  ПЗ - пояснювальна записка
 ВО - креслення загального вигляду  ТУ - технічні умови
 ТЧ - теоретичний креслення  ПМ - програма
 ГЧ - габаритний креслення  МИ - методика випробування
 МЧ - монтажний креслення  РР - розрахунки
 УЧ - пакувальний креслення  НІ - наукові дослідження
 ТС - технологічна схема  БЕ - безпека та екологія
 СК - кінематична схема  ПЕ - показники ефективності
 СП - принципова схема  БА - блок схема алгоритму
 СФ - функціональна схема  ТБ - таблиця
 СЕ - електрична схема  ЦФ - цільова функція
 ЕП - електрична принципова схема  

наприклад:

- ТС 00 14 01 00 000 СБ - основна збірка № 1;

- ТС 00 14 01 03 000 СБ - допоміжна збірка № 3 основний збірки № 1;

- ТС 00 14 01 03 005 - деталь № 5 допоміжної збірки № 3 основний збірки № 1.

(Креслення курсового проекту № 14, виконаного у 2000 році на кафедрі СЛА, за фахом 120500.).

На кожному аркуші графічної частини повинен бути штамп встановленої форми.

Приклад заповнення штампа
 Склад графічної частини |  технологічний розділ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати