Головна

 Оформлення графічної частини |  технологічний розділ |  Оформлення розрахунково-пояснювальної записки |  Альбом технологічного процесу |  Технічні умови |  Розробити технологію виготовлення кронштейна. |  ДОДАТОК |

Виробництво зварних конструкцій.

  1.  B) розподіл і виробництво
  2.  I. ПРОСТОЇ ВІДТВОРЕННЯ
  3.  I. Просте відтворення
  4.  I. Просте відтворення
  5.  II. Накопичення і відтворення в розширеному масштабі
  6.  II. НАКОПИЧЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ В РОЗШИРЕНОМУ МАСШТАБІ
  7.  II. Накопичення і розширене відтворення

Методичні вказівки до курсового проекту.

напрямок: 651400. - «Машинобудівні технології та обладнання»

(Номер та найменування напряму)

спеціальність: 120500.- «Обладнання і технологія зварювального виробництва»

(Номер та найменування спеціальності)

Кафедра:  Зварювання літальних апаратів

Красноярськ 2005

зміст

 Вступ... ...
 1. Загальні положення... ... 1.1. Тематика курсових проектів ... 1.2. Вихідні дані для розробки курсового проекту ... 1.3. Порядок виконання курсового проекту ... 1.4. Організація проектування ...
 2. Обсяг, зміст і оформлення курсових проектів ... 2.1. Графічна частина... ... 2.1.1. Склад графічної частини ... 2.1.2. Оформлення графічної частини ... 2.2. Розрахунково-пояснювальна записка ... 2.2.1. Склад розрахунково-пояснювальної записки ... 2.2.2. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки ... 2.3. Альбом технологічного процесу ...
 Рекомендована література... ... ...
 додаток А  Приклад оформлення титульного аркуша розрахунково-пояснювальної записки курсового проекту ...  
 додаток Б  Приклад оформлення змісту ...
 додаток В  Завдання на курсовий проект
     
     
     

ВСТУП

Курсовий проект є завершальним етапом вивчення курсу «Технологія зварювального виробництва».

Мета проекту - розробка перспективного технологічного процесу складання і зварювання вироби (конструкції, вузла), відповідного сучасному рівню розвитку зварювального виробництва.

Основні завдання проекту:

1. Аналіз базової і аналогічних технологій зварювання об'єкта проектування. Вибір найбільш перспективних методів зварювання даного виробу.

2. Встановлення послідовності операцій технологічного процесу виготовлення виробу (розробка маршрутної схеми).

3. Розробка технології кожної операції з вибором устаткування, пристосувань, матеріалів і режимів.

4. Оформлення технічної документації.


1. Загальні положення На курсовий проект студента |  Склад графічної частини
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати