На головну

 Ввід данних |  перетворення даних |  Операції над декількома змінними |  багатовимірна графіка |  Статистичний аналіз |  описова статистика |  Гістограма і перевірка на нормальність |  лінійна кореляція |  Критерій Стьюдента і Фішера |

Візуалізація даних (графічні можливості)

  1.  BDECiientDataSet - клієнтський набір даних.
  2.  Colorspace: - відео рівні даних рівнів
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  II. Основний файл вихідних даних
  5.  II. Основний файл вихідних даних
  6.  III ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЕКСПЕРТИЗА ЗВЕДЕННЯ ДАНИХ
  7.  III. Порядок формування даних Звіту

Пакет STADIA має всі сучасні і необхідні можливості доступного відображення графічної інформації.

Використання засобів графічного подання в системі STADIA можливо для:

а) вихідних даних (див. рис.4);

б) результатів аналізу.

Побудова графіків даних виконується після натиснення клавіші F6 (або відповідного пункту з верхньої командного рядка), а побудова графіка результатів аналізу - при виконанні конкретного статистичного методу. В обох випадках графік видається в окрему екранну сторінку.

При активізації екранної сторінки з графіком в третій інструментальної лінійці екрану з'являється ряд додаткових кнопок загального призначення, за допомогою яких можна модифікувати вже побудований графік (див. Рис. 5):

Мал. 4. Меню вибору типу графіка даних Рис. 5. Додаткове меню для графіків

1. кнопка збереження даних з графіка в електронну таблицю

2. кнопка зміни товщини ліній на графіку (діє не на всі типи графіків);

3. кнопка перемикання: кольорове / чорно-біле зображення (корисно використовувати перед виведенням графіка на принтер);

4. кнопка додавання рисунками написів і легенд;

5. кнопка додавання / зняття координатної сітки;

Поряд з цим, окремо для категорій наукової графіки і ділової графіки контекстно з'являються ще й додаткові інструментальні кнопки:

6. кнопка зміни форми графіка має чотири стану, циклічно змінюються після кожного натискання кнопки:

- Графік у вигляді ліній;

- Графік у вигляді ліній з маркерами точок;

- Графік у вигляді маркованих точок;

- графік у вигляді стовпчиків;

7. кнопка номера залежно Y = f (X) встановлює одну з кількох експонованих на графіку залежностей в активний.

Доступні в пакеті графічні форми розбиті на 4 групи: наукова графіка, ділова графіка, багатовимірна графіка і сплайни. Аналіз пропущених значень. |  наукова графіка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати