Головна

 Лабораторна робота 4. |  Крок 5. Графічне представлення даних. |  Крок 6. Визначення вибіркових характеристик результатів. |

Крок 3. Підрахунок індивідуальних балів випробовуваних і кількість правильних відповідей на кожне завдання тесту.

  1.  D: кількість вимірювань
  2.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  3.  I. Які первинні фактори контролюють нервову активність, тобто кількість імпульсів, що передаються еферентних волокнами?
  4.  III. Прояв індивідуальних особливостей особистості
  5.  III.2.3 Кількість підприємств
  6.  L Завдання для самоконтролю.
  7.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.

Індивідуальний бал випробуваного виходить підсумовуванням всіх одиниць, отриманих ним за правильне виконання завдання тесту. В Excel для підсумовування даних по рядку можна скористатися кнопкою Автосумма  на панелі інструментів Стандартна. Для зручності отримані індивідуальні бали (Хi) Наводяться в останньому стовпці матриці результатів (див. Рис. 2).

Кількість правильних відповідей на завдання тесту (Yi) Також виходить підсумовуванням одиниць, але вже розташованим по стовпчиках. (Див. Рис. 2) Крок 1. Формування матриці тестових результатів. |  Крок 4. Упорядкування матриці результатів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати