Головна

Задачі до розділу 3.3 | Задачі до розділу 4.1 | Задачі до розділу 4.2 | Розділ 4.3. Завдання до заняття 4 | Задачі до розділу 5.1 | Задачі до розділу5.2 | Задачі до розділу 6.3 | Індивідуальні завдання до розділу 6 | Задачі до розділу 7.2 | Задачі до розділу 8.1 |

Індивідуальні завдання до заняття 8

  1. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
  2. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття
  3. Аналіз завдання
  4. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ.
  5. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.
  6. Аудиторні завдання
  7. Аудиторні завдання

Розділ 9.1. Математичне сподівання неперервної випадкової величини

Нехай неперервна випадкова величина Х задана диференціальною

функцією f(х).

Припустимо, що всі значення Х належать відрізку [a,b] . Розіб'ємо цей відрізок на m частин Δх1, Δх2, .. Δхn, які не перетинаються і . Виберемо на кожному з елементарних відрізків по одній точці ). Користуючись формулою математичного сподівання для дискретної випадкової величини , запишемо наближене значення математичного сподівання величини

. (9.1)

Суму (9.1) можна розглядати , як інтегральну суму , тому, переходячи до границі при отримаємо формулу математичного сподівання неперервної випадкової величини

.

Означення: Математичним сподіванням неперервної випадкової величини Х , можливі значення якої належать відрізку , називають визначений інтеграл

. (9.2)

Якщо неперервна випадкова величина задана на всій числовій осі , тобто , тоді

. (9.3)

 Задачі до розділу 8.2 | Задачі до розділу 9.1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати