На головну

ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ | Розділ 1.1. Види подій | Задачі до розділу 1.2 | Розміщення | Перестановки | Сполучення | Розділ 1.4. Знаходження ймовірності появи події з застосуванням елементів комбінаторики | Рішення | Розділ 1.5. Статистична ймовірність | Розділ 2.1. Теорема додавання ймовірностей несумісних подій |

Розділ 1.2. Класичне означення ймовірності появи події

  1. В каком веке появилось понятие «цивилизация»?
  2. В магазине уже появилось несколько шляп, сделанных руками Жанны, и через пару дней предполагалось его открыть.
  3. В случае если расследование осуществляется в форме дознания, подозреваемый может появиться в деле в связи с уведомлением его о подозрении в совершении преступления.
  4. ВИМОГИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬК ППО СВ
  5. Висновки до 3 розділу
  6. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
  7. Властивості ймовірності

Ймовірність - одне з основних понять теорії ймовірностей. Це число, яке характеризує ступінь можливості здійснення події. Кожний з можливих результатів випробування називається елементарним результатом (елементарною подією).

Означення: Ймовірністю події А називається відношення числа сприятливих цій події випадків до загального числа всіх можливих випадків.

, (1.1)

де т - число елементарних випадків (результатів), які сприяють появі події А; п - число всіх можливих випадків (елементарних результатів випробування).

Приклад:

Підприємство придбало 6 однакових верстатів, причому 2 з них виготовлено першим заводом-постачальником, 3 - другим і 1 - третім. Знайти ймовірність встановлення верстату, що виготовлений: а) третім заводом постачальником (подія А); б) першим заводом-постачальником (подія В).Види випадкових подій | Властивості ймовірності
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати