На головну

Розділ 1.2. Класичне означення ймовірності появи події | Властивості ймовірності | Задачі до розділу 1.2 | Розміщення | Перестановки | Сполучення | Розділ 1.4. Знаходження ймовірності появи події з застосуванням елементів комбінаторики | Рішення | Розділ 1.5. Статистична ймовірність | Розділ 2.1. Теорема додавання ймовірностей несумісних подій |

Розділ 1.1. Види подій

  1. Види випадкових подій
  2. ВИМОГИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬК ППО СВ
  3. Висновки до 3 розділу
  4. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
  5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДРОЗДІЛІ
  6. Доручення слідчого оперативному підрозділу.
  7. Задачі до розділу 1.2

Події, які відбуваються, можна поділити на три види: вірогідні, неможливі та випадкові.

Означення:Вірогідною називається подія, яка обов'зково відбувається при здійсненні певною сукупності умов.

Неможливою називається подія, яка завідомо не відбудеться, якщо буде здійснено певну сукупність умов.

Випадковою називається подія, яка при здійсненні сукупності умов може відбутися або ні.

Наприклад:

1. Подія "Вода знаходиться у рідинному стані, якщо температура води за Цельсієм плюс 10 градусів" є вірогідною.

2. Подія "Вода знаходиться у твердому стані, якщо температура води за Цельсієм плюс 10 градусів" є неможливою.

3. Кидання монети або кубика є випадковою подією.

Якщо йдеться про велику кількість подій, які відбуваються в однакових умовах (масові, однорідні, випадкові події), то в цьому випадку вони підпорядковуються певним закономірностям. Встановленням цих закономірностей і займається теорія ймовірностей.

Предметом теорії ймовірностей є вивчення ймовірностних закономірностей масових однорідних випадкових подій.

Знання закономірностей, яким підпорядковані масові однорідні випадкові події, дозволяють передбачити як ці події будуть відбуватися.

Методи теорії ймовірностей застосовуються у різних галузях науки і техніки: теорія надійності; теорія масового обслуговування; теоретична фізика; математичне програмування, економічний ризик; інвестування, тощо. Теорія ймовірностей служить для обгрунтування математичної та прикладної статистики, що використовуються при плануванні та організації виробництва, для аналізу економічних і технологічних процесів, тощо.ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ | Види випадкових подій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати