На головну

 Санкт-Петербург |  Вступ |  Порядок підготовки і виконання курсової роботи |  Вступ |  Основна частина |  Загальні вимоги |  Кількісні числівники |  Позначення інтервалу значень |  Скорочення, що вживаються у внутрітекстових посиланнях |  Оформлення списку використаних джерел |

ілюстративний матеріал

  1.  II ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЗБІР МАТЕРІАЛУ
  2.  III. Матеріали судової практики
  3.  III. методичних матеріалів
  4.  IV. Знаходження масової частки одного з продуктів реакції а розчині за рівнянням матеріального балансу.
  5.  L. Зертханали? ж?мис. Пластікали? ж?не морт матеріалдардан жасал?ан ?лгілерді созу?а сина.
  6.  V. Знаходження маси одного з вихідних речовин за рівнянням матеріального балансу
  7.  VI. Матеріальне ОСНАЩЕННЯ

Всі ілюстрації (крім таблиць) повинні бути виконані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа, так і в кінці його. Ілюстрації слід розташовувати якомога ближче до відповідних частин тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

приклад:

Малюнок 2 - Ієрархія потреб по Маслоу

Допускається нумерувати ілюстрації в межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Малюнок 1.1.

При посиланнях на ілюстрації слід писати «... відповідно до рисунку 2» при наскрізній нумерації і «... відповідно до малюнка 1.2» при нумерації в межах розділу. На раніше згадані в тексті ілюстрації посилання дають зі скороченням слова «дивись»: «(див. Малюнок 2)». Нумерація і оформлення заголовків |  оформлення таблиць
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати