Головна

 Санкт-Петербург |  Вступ |  Порядок підготовки і виконання курсової роботи |  Вступ |  Основна частина |  Загальні вимоги |  Кількісні числівники |  ілюстративний матеріал |  оформлення таблиць |  Оформлення списку використаних джерел |

Скорочення, що вживаються у внутрітекстових посиланнях

  1.  Exercise 2. Згадайте значення нових слів і спробуйте перевести словосполучення, що вживаються з цими словами.
  2.  ЛАТИНСЬКІ рецептурних СКОРОЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ У МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРАКТИЦІ
  3.  ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, найбільш часто вживаних В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
  4.  Іменники, що вживаються без рахункових слів

Скорочення, що вживаються у внутрітекстових посиланнях такі як: гл. 5; п. 2; подп. 2.3; розд. А; Мал. 5; с. 54; см .; пор. з кн .; стб. 2; в табл. 10-11; т. 10; ч. 2.

Скорочення, що вживаються при цифрах такі як: ст .; ст .; г .; рр .; р. до н.е. е .; м н. е .; к .; дол .; тис; млн; млрд; прим.

Скорочення при декількох цифрах, назвах, іменах рекомендується вказувати лише один раз - перед послідовністю чисел або після неї:

приклад: На рис. 4, 6, 7 ...;

Довжиною 5, 10, 20 мм ...

Скорочення, що вживаються замість повного написання слова «рубль»:

- При цифрі скорочується на р. (Наприклад, 1000 р.),

- Без цифри - руб. (Наприклад: Вартість, руб.).

У будь-якому випадку дозволяється повне написання слова (наприклад, 1000 рублів).

У тексті роботи, за винятком формул, таблиць і малюнків, не допускається:

- Застосовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин - слід писати слово «мінус»;

- Застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад:

> (Більше), <(менше), = (дорівнює), ? (більше або дорівнює), ?.

(Менше або дорівнює), ? (не дорівнює), а також знаки № (номер),% (відсоток).

У тексті роботи числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць рахунку слід писати цифрами, а числа без позначень одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами.

приклад:

Провести випробування п'яти труб, кожна довжиною 5 м.

Відібрати 15 труб для випробувань. Якщо в тексті роботи призводять діапазон числових значень величин, виражених в одній і тій же одиниці виміру, то позначення одиниці вимірювання вказується після останнього числового значення діапазону.

приклад:від 1 до 5 мм

Неприпустимо відокремлювати одиницю виміру величини від числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки).

Римські цифри, дати, зазначені арабськими цифрами, і кількісні числівники не повинні мати відмінкові закінчення .__ Позначення інтервалу значень |  Нумерація і оформлення заголовків
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати