загрузка...
загрузка...
На головну

 Сутність і поняття фінансів організації |  Види і типи фінансових відносин організацій |  Принципи і функції фінансів організації |  Організація фінансової роботи на підприємстві, обов'язки фінансової служби |  Фінансовий менеджмент і фінансовий механізм в системі організації фінансів |  Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства |  Власний капітал підприємства, його структура та оцінка. |  Позиковий капітал, його форми і ціна |  Ефект фінансового важеля і його роль в досягненні оптимальної структури капіталу |  Поняття і структура основного капіталу |

Інвестиційна діяльність організації

  1.  I Діяльність як фактор розвитку
  2.  I. дисфункції бюрократії як організації
  3.  II. Комерційні організації.
  4.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  5.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  6.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  7.  IX. Вимоги щодо утримання приміщень та організації профілактичних заходів та дезінфекції

Організації здійснює інвестиційну діяльність в рамках своєї інвестиційної політики. Інвестиційна діяльність - процес формування інвестиційних ресурсів і реалізації інвестиційних рішень (проектів), спрямованих на розвиток і технічне вдосконалення виробництва для досягнення стратегічних цілей.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є:

· Інвестори (замовники);

· Виконавці робіт (постачальники обладнання, сировини і т.п.);

· Органи, які регламентують і контролюючі здійснення інвестиційної діяльності в країні;

· Банківські, страхові, посередницькі організації та ін.

У Республіці Білорусь інвесторами визнаються:

· Громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Республіці Білорусь, в тому числі індивідуальні підприємці, а також юридичні особи Республіки Білорусь, які здійснюють інвестиції на території Республіки Білорусь;

· Іноземні громадяни та особи без громадянства, що постійно не проживають в Республіці Білорусь, громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають за межами Республіки Білорусь, іноземні і міжнародні юридичні особи (організації, які є юридичних осіб), які здійснюють інвестиції на території Республіки Білорусь (іноземні інвестори) .

Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність, ділять на внутрішні (розміри організації; організаційно-правова форма; фінансовий стан, ступінь ризику вкладення інвестицій і т.д.) і зовнішні (національне законодавство, рівень інфляції, економічна кон'юнктура і т.п.) .

На території Республіки Білорусь інвестиції можуть здійснюватися наступними способами:

· Створенням комерційної організації;

· Придбанням, створенням, в тому числі шляхом будівництва, об'єктів нерухомого майна;

· Придбанням прав на об'єкти інтелектуальної власності;

· Придбанням акцій, часток у статутному фонді, паїв у майні комерційної організації, включаючи випадки збільшення статутного фонду комерційної організації;

· На основі концесії;

· Іншими способами, крім заборонених законодавчими актами Республіки Білорусь.

Порядок здійснення інвестицій на основі концесії регламентується Інвестиційним кодексом Республіки Білорусь від 22.06.2001 №37-З. Об'єктами таких інвестицій виступає діяльність щодо надр, вод, лісів, земель і об'єктів, що знаходяться тільки у власності держави, або діяльність, на здійснення якої поширюється виключне право держави.

Залежно від порядку оформлення концесії розрізняють:

· Повний концесійний договір, в якому збережено за концесіонером права власності на вироблену ним продукцію (при цьому інвестор сплачує всі податки і обов'язкові платежі відповідно до законодавства);

· Концесійний договір про розподіл продукції відповідно до умов якого вироблена продукція ділиться між ним і Республікою Білорусь в установленому порядку і визначаються розміри. При цьому концесіонер повністю або частково звільняється від сплати податків та інших обов'язкових платежів у зв'язку з передачею Республіці Білорусь права власності на частину виробленої ним продукції.

· Концесійний договір про надання послуг (виконання робіт) - договір, в силу якого право власності на вироблену в продукцію передається Республіці Білорусь. Концесіонер за надані їм послуги (виконані роботи) отримує винагороду. Даний договір буває двох видів: з ризиком (винагороду передбачено тільки за умови досягнення передбаченого результату) і без ризику (винагорода не прив'язане до результату).

  Сутність і класифікація інвестицій |  Формування інвестиційної політики
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати