На головну

Поняття інтерактивного навчання.

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  Акти правотворчості. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.
  5.  Акти застосування норм права: поняття і відмінність від нормативно-правових актів.
  6.  Амплітуда і фаза вимушених коливань. Поняття про резонанс.
  7.  Б. Зв'язування речовини з рецептором. Поняття про Аффинитет

У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:

1) пасивна - Учень виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає й дивиться)

2) активна - Учень виступає «суб'єктом» навчання (самостійна робота, творчі завдання)

3) інтерактивна - Inter (взаємний), act (діяти). Процес навчання здійснюється в умовах постійної, активної взаємодії всіх учнів. Учень і вчитель є рівноправними суб'єктами навчання.

Використання інтерактивної моделі навчання передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем. Виключається домінування будь-якого учасника навчального процесу або будь-якої ідеї. Це вчить, гуманного, демократичного підходу до моделі.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нове знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, переводить її на більш високі форми кооперації та співробітництва.

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона має на увазі цілком конкретні і прогнозовані цілі. Одна з таких цілей - створення комфортних умов навчання, тобто умов, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.

Інтерактивна діяльність на уроках передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення загальних, але значимих для кожного учасника завдань. Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншими. В ході діалогового навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Для цього на уроках організовуються індивідуальна, парна і групова робота, дослідницькі проекти, рольові ігри, робота з документами та різними джерелами інформації, творчі роботи, малюнки та ін.

Інтерактивне навчання одночасно вирішує кілька завдань:

- Розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями;

- Вирішує інформаційну задачу, оскільки забезпечує учнів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізовувати спільну діяльність;

- Розвиває загальні навчальні вміння і навички (аналіз, синтез, постановка цілей та ін.), Тобто забезпечує рішення навчальних завдань;

- Забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до чужої думки.

Інтерактивне навчання частково вирішує ще одну істотну задачу. Йдеться про релаксацію, зняття нервового навантаження, перемиканні уваги, зміні форм діяльності і т. Д. У такому розумінні інтерактивне навчання як форма освітнього процесу дійсно здатне оптимізувати сутність, зміст і структуру педагогічних взаємодій [2, с.266].

  актуальність |  Технології інтерактивного навчання

 Вступ |  Рольові ігри в процесі викладання іноземних мов |  Рольові ігри в освіті |  Структура рольових ігор |  Основні вимоги до рольових ігор |  Дискусія в процесі викладання іноземних мов |  Практичне застосування рольових ігор на уроках англійської мови |  Використання рольових ігор один з прийомів підвищення інтересу учнів на уроці іноземної мови. |  Список використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати