Головна

 В результаті вивчення розділу студент повинен |  Проблема інформаційної безпеки суспільства |  Висновки по темі |  Посилання на додаткові матеріали (друковані та електронні ресурси) |  доступність інформації |  цілісність інформації |  Конфіденційність інформації |  Завдання інформаційної безпеки суспільства |  Висновки по темі |  Вимоги безпеки до інформаційних систем |

Висновки по темі

  1.  II. ОСНОВНІ ІДЕЇ І ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЇ
  2.  IV. висновки
  3.  V. ВИСНОВКИ
  4.  А кожен, до кого вона потрапила в руки, вільний робити висновки сам!
  5.  Аналіз прибутку проводять за три періоди горизонтальних і вертикальних методами. Дані заносяться в таблицю 1. Після чого робляться висновки.
  6.  Аналіз техніко-економічних показників і висновки
  7.  У заключній частині експерт формулює висновки, викладаючи їх в порядку поставлених судом питань.

1. Основні завдання інформаційної безпеки:

· Захист державної таємниці, т. Е. Секретної та іншої конфіденційної інформації, що є власністю держави, від усіх видів несанкціонованого доступу, маніпулювання і знищення;

· Захист прав громадян на володіння, розпорядження і управління належної їм інформації;

· Захист конституційних прав громадян на таємницю листування, переговорів, особисту таємницю;

· Захист технічних і програмних засобів інформатизації від помилкових дій персоналу і техногенних впливів, а також стихійних лих;

· Захист технічних і програмних засобів інформатизації від навмисних впливів.

2. Режим інформаційної безпеки включає три рівні:

· Законодавчо-правової;

· Адміністративний (організаційний);

· Програмно-технічний.

3. Законодавчо-правової рівень включає комплекс законодавчих та інших правових актів, що встановлюють правовий статус суб'єктів інформаційних відносин, суб'єктів і об'єктів захисту, методи, форми і способи захисту, їх правовий статус.

4. адміністративний рівень включає комплекс взаімокоордініруемих заходів і технічних заходів, що реалізують практичні механізми захисту в процесі створення і експлуатації систем захисту інформації.

5. Програмно-технічний рівень включає три підрівні: фізичний, технічний (апаратний) та програмний.

Питання для самоконтролю

1. Перелічіть завдання інформаційної безпеки суспільства.

2. Перелічіть рівні формування режиму інформаційної безпеки.

3. Дайте коротку характеристику законодавчо-правового рівня.

4. Які підрівні включає програмно-технічний рівень?

5. Що включає адміністративний рівень?

6. У чому особливість морально-етичного підрівні? Рівні формування режиму інформаційної безпеки |  Правові основи інформаційної безпеки суспільства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати