На головну

 В результаті вивчення розділу студент повинен |  Проблема інформаційної безпеки суспільства |  Висновки по темі |  Посилання на додаткові матеріали (друковані та електронні ресурси) |  доступність інформації |  цілісність інформації |  Висновки по темі |  Правові основи інформаційної безпеки суспільства |  Висновки по темі |  Вимоги безпеки до інформаційних систем |

Завдання інформаційної безпеки суспільства

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  4.  I. Цілі і завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни
  6.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  7.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз основ інформаційної безпеки показав, що забезпечення безпеки є завданням комплексної. З одного боку режиму інформаційної, інформаційна безпека передбачає, як мінімум, забезпечення трьох її складових - доступність, цілісність і конфіденційність даних. І вже з урахуванням цього проблему інформаційної безпеки слід розглядати комплексно. З іншого боку, інформацією та інформаційними системами в буквальному сенсі "пронизані" всі сфери суспільної діяльності і вплив інформації на суспільство все наростає, тому забезпечення інформаційної безпеки також вимагає комплексного підходу.

У зв'язку з цим цілком закономірним є розгляд проблеми забезпечення інформаційної безпеки на декількох рівнях, які в сукупності забезпечували б захист інформації та інформаційних систем від шкідливих впливів, що завдають шкоди суб'єктам інформаційних відносин.

Розглядаючи проблему інформаційної безпеки в широкому сенсі, можна відзначити, що в цьому випадку мова йде про інформаційну безпеку всього суспільства і його життєдіяльності, при цьому на інформаційну безпеку покладається завдання щодо мінімізації всіх негативних наслідків від загальної інформатизації та сприяння розвитку всього суспільства при використанні інформації як ресурсу його розвитку.

У зв'язку з цим основними завданнями інформаційної безпеки в широкому сенсі є:

· Захист державної таємниці, т. Е. Секретної та іншої конфіденційної інформації, що є власністю держави, від усіх видів несанкціонованого доступу, маніпулювання і знищення;

· Захист прав громадян на володіння, розпорядження і управління належної їм інформацією;

· Захист прав підприємців при здійсненні ними комерційної діяльності;

· Захист конституційних прав громадян на таємницю листування, переговорів, особисту таємницю.

Розглядаючи проблему інформаційної безпеки у вузькому сенсі, відзначимо, що в цьому випадку мова йде про сукупність методів і засобів захисту інформації та її матеріальних носіїв, спрямованих на забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Виходячи з цього, виділимо наступні завдання інформаційної безпеки:

· Захист технічних і програмних засобів інформатизації від помилкових дій персоналу і техногенних впливів, а також стихійних лих;

· Захист технічних і програмних засобів інформатизації від навмисних впливів.

Зауважимо, що поняття "комп'ютерна безпека", якому присвячена більша частина даного курсу, якраз підходить під визначення інформаційної безпеки у вузькому сенсі, але не є повним її змістом, оскільки інформаційні системи і матеріальні носії інформації пов'язані не тільки з комп'ютерами. Конфіденційність інформації |  Рівні формування режиму інформаційної безпеки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати