На головну

Інтегральне числення функцій однієї змінної | Диференціальне числення функцій багатьох змінних | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання | Розв'язання |

Розв'язання

  1. Алгоритм розв'язання і розв'язання задачі про призначення
  2. Задачі для самостійного розв'язання
  3. Задачі для самостійного розв'язання
  4. Задачі для самостійного розв'язання.
  5. Математична формалізація моделі та алгоритм розв'язання задач
  6. Мода і медіана. Середні значення та їх застосування до розв'язання задач.
  7. Означення диференціального рівняння та його розв'язання

1). Застосуємо метод заміни змінної. Щоб звільнитись від ірраціональності у знаменнику, покладемо , тоді . Отже,

2). Для обчислення другого інтегралу використаємо універсальну тригонометрич-ну підстановку

.

Маємо

3). Для обчислення третього інтегралу застосуємо метод заміни змінної. Щоб звільнитись від ірраціональності у знаменнику, покладемо , тоді . Отже,

.

Задача 13.Обчислити площу плоскої фігури, обмеженої заданими кривими

, ; .Розв'язання | Розв'язання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати