На головну

Е) 0,48 мкм | C) 7,85*10-2 м/с | C) сызықтық спектр болады | C)нейтрон | E)электр қозғаушы күш | B) өрiс кернеулiгiне қарсы | А. бас кванттық сан арқылы | В) электр өрісі туғызған жарық әсерлері | А) 1/500см | C) 15,5 есе артады |

Е) Сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына байланыстылығы

  1. D) Жарықтың көлденең толқын екендігін
  2. В) Жарық көзінің когорентті толқын жұрнағы
  3. В) толқын ұзындығы
  4. Көрінетін спектр бөлігіндегі ең ұзын толқындар:B.қызыл
  5. С) толқын беті

Джоуль-Ленц заңының математикалық өрнегi:

C)

Дифракциялық решетканың 1 миллиметрінде 200 штрих бар. Решеткаға монохроматты жарық перпендикуляр түседі ( ). Осы решетка беретін максимумның саны:

Екі шардан тұратын жүйенің соқтығысқанға дейінгі және соқтығысқаннан кейінгі (серпімсіз) импульстарының ара қатынасы: Заттың сұйық күйіне Ван дер Ваальса изотермасында нүкте сәйкес келеді:

A) 1

Егер ауада орналасқан екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын екi есе кемiтiп және диэлектрлiгi ε = 3 тең ортаға орналастырса, онда олардың өзара әсер энергиясы өзгередi:C) бейберекет қозғалған молекулалардың массаны тасымалдауы | C)1,5 есе кемидi
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати