На головну

Е) 0,48 мкм | C) 7,85*10-2 м/с | C) сызықтық спектр болады | C) Нейтрон | E) Электр қозғаушы күш | B) өрiс кернеулiгiне қарсы | C) бейберекет қозғалған молекулалардың массаны тасымалдауы | Е) Сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына байланыстылығы | C)1,5 есе кемидi | C) 15,5 есе артады |

В) электр өрісі туғызған жарық әсерлері

  1. Calc - Электронные таблицы
  2. D) Жарықтың көлденең толқын екендігін
  3. D) число электронов в атоме
  4. E) Электр қозғаушы күш
  5. II.2.8 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
  6. Quot;Электра".
  7. VII. Подбор электродвигателя для основного насоса

Виннің екінші заңының формуласы:

Д)

Виннің ығысу заңының формуласы:

A) =с/T

Ван дер Вальса теңдеуіндегі а және b тұрақтыларының өлшем бірлігі:

A) :

Газға берілген барлық жылу мөлшері тек оның ішкі энергиясының өзгерісіне кететін процесс:

B) изохоралық

Газдың ішкі энергиясы өзгермей өтетін процесс:

B) изотермиялық

Газ молекуласының орташа еркін жол ұзындығын анықтайтын қатынас:

A)

Газоразрядтық санағыштардағы физикалық процестерді көрсетіңіз.

C) Бірінші ретті ионизация, екінші ретті ионизация, қайталанылатын нөсерлер, өзбетінше разрядталуды Газдың молекулаларының жылдамдықтары үшін Максвелдің таралу функциясы:

С) Газды идеал деп есептеу үшін қажетті шарттар:

В. газ молекулаларының арасындағы өзара әсерлесу күші өте аз

B)

Газ молекуласының орташа еркін жол ұзындығының оның қысымына байланыстылығы:А. бас кванттық сан арқылы | А) 1/500см
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати