На головну

В) температура, қысым, көлем | Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде | D) молекулалардың массалары мен мөлшерлері өте аз шама | E) 400Дж | B) 2 есе азаяды | А) ток күшi фаза бойынша потенциалдар айырымынан p/2-ге артта қалып отырады. | В) 50 мкФ | В) 5 Дж | В) 140 кДж | С) Кюри температурасы |

А) кернеулiк

$$$ 549

Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

С) 4 есе өседi

$$$ 565

Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.

С) 200 кКл

$$$ 569

ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар.

С) 0,5 А

$$$ 579

Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясының ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

E)

$$$ 582

ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

В) 11 В

$$$ 587

Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер никельдiң электрхимиялық

эквивалентi 0,3×10-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі ток күшi қанша болған?

С) 20 А

$$$ 589

Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт » деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады?D) потенциалдар айырымы | E) 3×108 м/с
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати