На головну

В) бөлінеді | A) 400Дж | В) 7 мкФ | В) температура, қысым, көлем | Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде | D) молекулалардың массалары мен мөлшерлері өте аз шама | E) 400Дж | B) 2 есе азаяды | А) ток күшi фаза бойынша потенциалдар айырымынан p/2-ге артта қалып отырады. | В) 50 мкФ |

В) 140 кДж

$$$ 166

Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз.

D)

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

$$$ 3

Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз.

Е) 72 км/сағ > 12 м/c

$$$ 18

Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады?

С) Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады

$$$ 23

Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады?

С) 0,75×10-3 кг×м2

$$$ 159

Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз.

D) 3Һ10-3 кгҺм2

$$$ 180

Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады?В) 5 Дж | С) Кюри температурасы
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати