Головна

С) 20 пФ | Е) 0 Дж | C) mg sіna | А) 4 есе кемиді | В) өзгермейді | A) түтіктің жіңішке бөлігінде | В) бөлінеді | A) 400Дж | В) 7 мкФ | В) температура, қысым, көлем |

D) молекулалардың массалары мен мөлшерлері өте аз шама

  1. C) бейберекет қозғалған молекулалардың массаны тасымалдауы
  2. D) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен
  3. Азақстан халқының саяси мәдениетін қалай көтеруге болады?
  4. Берілген нүктеден берілген векторға перпендикуляр өтетін түзудің теңдеуін көрсет
  5. Міндетті (облигатты) реабсорбцияның өтетін жері
  6. Сұйықтықты көтеру кезіндегі газдың жұмысы.

$$$ 238

Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , .

B) 623

$$$ 244

Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

C)

$$$ 253

Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның п.ә.к-і 0,1 болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қанша?Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде | E) 400Дж
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати