На головну

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз | А) 9 есе артады | D) 0,05 Дж | B) 4 есе кемиді | D) 7 есе өседi | А) 140 мкДж | А) 2 есе артады | Е) 15 Дж | C) 2 Һ 105Дж | В) изотермиялы |

С) орбитаның прецессиясы

ММММММММ

$$$ 10

Мотоциклші радиусы 100 м шеңбер бойымен жазық бетте қозғалған. Дөңгелектің жермен үйкеліс коэффициенті k=0,4 болса, ол шеңбер бойымен қандай максималь жылдамдықпен қозғала алады? g=10 м/с2.

С) 20 м/с

$$$ 25

Массасы 2 г, жылдамдығы 6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы 1 г бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.

В) 12 мДж

$$$ 28

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.

А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

$$$ 29

Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?

В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен

$$$ 34

Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады?

C) m1а1/ m2

$$$ 37

Механикалық жұмыс дегеніміз не?

В) Күшпен, күш әсерінен қозғалып өтетін, жолға тәуелді физикалық шама

$$$ 38

Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз.

С) 3,5 м/с

$$$ 39

Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2.

А) 10 м

$$$ 43

Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең?

Е) 6F

$$$ 44

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз. g=10 м/с2.ЛЛЛЛЛЛЛ | В) 0,24 м/с
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати