Головна

Е) 400 Дж | А) артады | D) 600 Дж | ДДДДДДДД | Е) иістің таралуы | A) 0 Дж | B) 40 кг | D) кемиді | А) температурасы 1 К-ге өзгерген кездегі 1 кг заттың берген немесе алған жылу мөлшері | А) төмен қарай |

B) өзгермейді және 10Дж

  1. A) бірқалыпты және түзу сызықты
  2. B) авитаминоз және гиповитаминозбен зардап шегетін адамдар
  3. B) Тікелей және тұрақты шығындар
  4. B) Он және терiс иондар
  5. C) ақпаратты өңдеу және басқа құрылғылардың жұмыстарын басқару
  6. C) консервативті және оперативті

$$$ 232

Егер 0,01 м3 көлемде 8Һ1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз.

А) 8Һ1012 м-3

$$$ 241

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе артады

$$$ 246

Егер газ мөлшері 100 Дж жылу алса, ал оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

C) 200 Дж

$$$ 247

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған болар еді?

C) 200Дж

$$$ 254

Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының п.ә. к.-нің максимал мәні қанша болады?

D) 40%

$$$ 272

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?

А) 72 км/сағ

$$$ 290

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

С) 4 рад/с2

$$$ 295

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

С) 4 есе артады

$$$ 305

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

С) Өзгермейді

$$$ 308

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.

D) 0,6С

$$$ 310

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?D) n2 есе өседі | В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати