На головну

 Тема 1. Фінансова наука в історичній ретроспективі. |  Необхідність і сутність фінансів. |  Функції фінансів. |  Структура та основи функціонування фінансової системи. |  Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. |  Управління фінансовою системою. |  Сутність, склад і типи фінансової політики. |  Фінансовий механізм. |  Організація фінансового контролю. |  Проблеми прогнозування доходів і витрат. |

Види і форми фінансового контролю.

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Choose the correct answerНачалоформи
  3.  I. Залежно від форми власності
  4.  I. Відмінності форми
  5.  II. По суб'єктивний бік в залежності від форми вини виділяють: необережних і навмисних злочинців.
  6.  Ing-форми
  7.  Ing-форми і ed-форми

Залежно від суб'єктів, які здійснюють фінансовий контроль, розрізняють його види:

1) Державний: включає загальнодержавний і відомчий. Загальнодержавний контроль здійснюють органи державної влади та управління. Він проводиться незалежно від відомчої підпорядкованості об'єкта. Відомчий контроль здійснюється контрольними органами міністерств, підприємств, місцевих органів влади. Його об'єктом виступає виробнича і фінансова діяльність підвідомчих підприємств і установ;

2) Внутрішньогосподарський:здійснюється економічними службами підприємств і організацій. Об'єктом такого контролю виступає виробничо-господарська діяльність підприємства і його підрозділів;

3) Громадський:його здійснюють громадські організації, засоби масової інформації, окремі особи на добровільній основі і без матеріальної винагороди. Об'єкт залежить від поставленої мети;

4) Аудиторський: здійснюють спеціалізовані аудиторські фірми на прохання і за рахунок кого перевіряють.

Залежно від стадії проведення виділяють форми фінансового контролю:

1) Попередній: проводиться до здійснення фінансових операцій. Його мета - забезпечити доцільність і надійність конкретної операції, виявити рівень ризику, передбачити способи його запобігання та визначити відповідність операції законодавству;

2) Поточний: проводиться в процесі фінансових операцій. Його мета - забезпечити реальність проходження грошових потоків, реалізацію їх адресності та цільового призначення і дотримання термінів;

3) Наступний: проводиться по завершенні періоду. Його мета - перевірка реалізації стратегії і тактики фінансової діяльності суб'єкта фінансової політики держави.

  Тема 5. Фінансовий контроль. |  Методи фінансового контролю.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати