На головну

 Основні завдання економічного аналізу собівартості продукції. |  Аналіз ритмічності виробництва |  Аналіз якості продукції. |  Суть методу абсолютних (різниць) різниць в економічному аналізі. |  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції. |  Основні завдання економічного аналізу продуктивності праці. |  Основні завдання аналізу якості продукції на підприємстві. |  Суть методу порівняння в економічному аналізі. |  Методика визначення резервів зростання обсягу продукції на основі методу порівняння. |  Суть методу ланцюгових підстановок в економічному аналізі |

Сутність фінансового аналізу.

  1.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  V етап. Формування операцій лексико-семантичного аналізу.
  4.  VII етап. Формування операцій морфемного аналізу.
  5.  Авторитарні політичні режіми6 сутність і особливості функціонування.
  6.  Аграрна реформа уряду П. А. Столипіна: передумови, сутність, історичне значення
  7.  Аналіз фінансового стану

Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менеджменту і аудиту, Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів. Фінансовий аналіз - вивчення основних параметрів, коефіцієнтів і мультиплікаторів, що дають об'єктивну оцінку фінансового стану підприємства, а також аналіз курсу акцій підприємства, з метою прийняття рішення про розміщення капіталу. Залежно від підходу, розрізняють два види фінансового аналізу: фундаментальний (аналізується власне підприємство, бізнес) і технічний (аналізується курс акцій підприємства). При проведенні фінансового аналізу застосовуються фінансові коефіцієнти, розраховані на підставі даних управлінської або бухгалтерської фінансової звітності. Результати фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої ??уваги, та розробити заходи щодо їх ліквідації. Не секрет, що процес прийняття управлінських рішень більшою мірою мистецтво, ніж наука. Результат виконаних формалізованих аналітичних процедур не є або, принаймні, не повинен бути єдиним критерієм для прийняття того чи іншого управлінського рішення. Результати аналізу - матеріальна основа управлінських рішень, прийняття яких грунтується також на інтелекті, логіці, досвіді, особистих симпатіях і антипатіях особи, що приймає ці рішення.

Практика фінансового аналізу вже виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити 6 основних методів:

1) горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому;

3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формують можливі значення показників в майбутньому, а отже, ведеться перспективний прогнозний аналіз;

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5) порівняльний (просторовий) аналіз - це як внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, так і міжгосподарський аналіз показників даної фірми з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми господарськими даними;

6) факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. Причому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли дроблять на складові частини, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують в загальний результативний показник.

  Послідовність економічного аналізу собівартості продукції. |  Сутність управлінського аналізу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати