Головна

 Role cards |  Role cards |  Role cards |  Situation |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ |  тренувальні вправи |

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З лексики

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  3.  I. При роботі в положенні сидячи
  4.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  6.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  7.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять

1. Проаналізуйте лексичні одиниці з точки зору труднощів (за формою, значенням і вживання), які вони можуть представляти для ваших учнів.

2. Згадайте деякі методичні рекомендації по роботі з лексикою (вводячи нову лексичну одиницю, необхідно познайомити учнів з її значенням, формами і вживанням; тренуючи лексичну одиницю, необхідно працювати над нею і як над ізольованою одиницею, і в різних контекстах, для чого слід згадати сполучуваність нової лексичної одиниці з раніше засвоєними і т. д.).

3. Виходячи з лінгвістичної природи слова, часу, яким ви володієте, і особливостей ваших учнів, виберіть спосіб і прийом семантизації (беспереводность або перекладний; в беспереводность способі - невербальний при-

ем; використання картинки, предмета, малюнків, кроки, показ дії і т.д .; вербальний прийом: синонім, антонім, дефініцію, похідні, контекст і т. д .; в переказному способі: просто переклад або переклад-інтерпретацію). Якщо спосіб семантизації беспереводность, продумайте беспереводность спосіб перевірки розуміння.

4. Виберіть вправи, необхідні для тренування лексичних одиниць і їх застосування.

тренувальні вправи

- вправи, що тренують фонетичну сторону лексичної одиниці (імітаційні);

- Підстановочні вправи;

- Вправи на угруповання лексики за різними ознаками;

- Вправи на сполучуваність даної лексичної одиниці;

- Вправи на складання пропозицій за зразком;

- Питання-відповідь вправи і т. Д.

Вправи на застосування лексичних одиниць

- складання прикладів (з використанням лексичних одиниць);

- Складання коротких ситуацій в монологічного або діалогічного формі;

- Складання так званих вокабулярних історій в монологічного або діалогічного формі1.

5. Продумайте, як ви будете здійснювати контроль. Заздалегідь вирішите, які з відібраних вправ ви винесете на дошку (продумайте роботу з дошкою), які приготуєте у вигляді роздаткового матеріалу на картках, пред'явіть учням через графопроектор і т. Д.

6. Напишіть детальний план-конспект вашого мікроурока по роботі з новими лексичними одиницями: сформулі-

___

1 При виконанні студентом-учителем цих вправ необхідний ретельний контроль з боку провідного викладача з практики усного та писемного мовлення.

руйте завдання мікроурока (ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями і їх тренування на рівні пропозиції; тренування нових лексичних одиниць на рівні зв'язного висловлювання; організація застосування учнями знову вивчених лексичних одиниць у мовленні; організація контролю знову вивчених лексичних одиниць); продумайте і запишіть хід уроку, формулювання завдань, які ви будете давати учням, продумайте форми роботи (фронтальна, індивідуальна, парна, групова) та їх співвідношення; запишіть все ключі до вправ. Пам'ятайте, що ваш мікроурок повинен зайняти не більше 15-18 хвилин.

  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З ТЕКСТОМ |  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ НАД експресивно РЕЧЬЮ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати